Wiadomości

Program Bezpieczna plus w szkołach gminy Garwolin

Dodano:
garwolin - Program Bezpieczna plus w szkołach gminy Garwolin

Szkoły z gminy Garwolin w nadchodzącym roku szkolnym będą uczestniczyć w programie Bezpieczna +, na który dotacje przeznacza minister edukacji narodowej. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Rządową dotację na działania w tym zakresie w wysokości 21 tys. 405 zł otrzymały 3 szkoły z gminy Garwolin.

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”, którego realizacja jest planowana w latach 2015-2018.

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

REKLAMA:


Działania są prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Jak będzie wyglądał program Bezpieczna + w gminie Garwolin?

Program Bezpieczna + realizowany w wybranych szkołach w gminy Garwolin ma za zadanie m. in.: wykształcenie u uczniów potrzeby aktywności i otwartości na innych, przekazanie wiedzy dotyczącej mechanizmów więzi interpersonalnych, przeprowadzenie akcji w ramach wolontariatu, przygotowanie przedstawienia, nawiązanie współpracy z rodzicami w celu kształcenia podstaw prospołecznych dzieci, warsztaty uczniów z pedagogiem, zajęcia świetlicowe, prezentację wystaw prac dla uczniów szkoły, rodziców i mieszkańców – dla OSP Rębków, Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Rębkowa, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie i wyjazd uczniów do teatru i warsztaty teatralne.

ZSP w Woli Rębkowskiej na program Bezpieczna + otrzyma 7500 zł dotacji (wkład własny 1880 zł), PSP im. Marii Wójcik w Wilkowyi otrzyma 7038 zł (wkład własny wyniesie 1759zł), SP im. Armii Krajowej w Rębkowie otrzyma 6846zł (wkład własny 1711zł).

Źródło: men.gov.pl, gmina Garwolin


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.