Wiadomości

Najzdolniejsi otrzymali stypendia

Dodano:
garwolin - Najzdolniejsi otrzymali stypendia

3 listopada w sali konferencyjnej przy Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najbardziej uzdolnionych i osiągających wybitne wyniki w nauce uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu garwolińskiego. Stypendia przyznane zostały przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego, a uczniowie odebrali je z rąk starosty Marka Chciałowskiego i dyrektora Wydziału Edukacji Jerzego Duchny.

W uroczystości udział wzięli również rodzice nagrodzonej młodzieży, ich nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.


Uroczystość otworzyło krótkie powitanie zebranych przez Jerzego Duchnę, po czym dyrektor głos przekazał staroście Markowi Chciałowskiemu. Włodarz w swojej wypowiedzi podkreślił wielką wagę wykształcenia i dążenia do sukcesów, po czym podziękował wyróżnionym uczniom za odwagę, wytrwałość i wysiłek włożony w naukę oraz godzenie jej z życiem rodzinnym i prywatnym. Podziękowania za wsparcie otrzymali również rodzice i wychowawcy zgromadzonej młodzieży.

Każdy ze stypendystów przy odbiorze nagrody otrzymał chwilę na wypowiedzenie się o sobie, o swoich zainteresowaniach oraz planach na przyszłość.

REKLAMA:


Uroczystość zakończyło wspólne zdjęcie oraz poczęstunek.   

Stypendia otrzymali:
- Sylwia Chrzanowska (IV klasa technikum ekonomicznego) oraz Wiktoria Przybysz (III klasa liceum ogólnokształcącego) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Nikodem Majewski (IV klasa technikum informatycznego) oraz Piotr Rodak (IV klasa technikum elektrycznego) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
- Jakub Pałysa (II klasa liceum ogólnokształcącego) oraz Dawid Dzadz (II klasa liceum ogólnokształcącego) z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
-  Angelika Kutwińska (IV klasa technikum żywienia i usług gastronomicznych) z Zespołu Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem
- Paweł Paziewski (III klasa liceum ogólnokształcącego) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie
- Michał Majek (III klasa liceum ogólnokształcącego) z Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie
- Magdalena Ślińska (IV klasa technikum geodezyjnego) i Przemysław Krawczyk (IV klasa technikum geodezyjnego) z Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych w Żelechowie.

Stypendium mogli otrzymać uczniowie mający średnią ocen na świadectwie promocyjnym nie niższą niż 5.00, lub będący laureatami co najmniej na szczeblu krajowym konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych, albo wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie, a z pozostałych przedmiotów stopnie co najmniej dobre. Uczeń spełniający przynajmniej jeden z powyższych warunków powinien posiadać za ostatni rok szkolny co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
 
Oprócz tego uczeń, który chciał uzyskać stypendium powinien aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego, lub przyczyniać się do promocji powiatu m. in. poprzez udział w innych niż przedmiotowe konkursach i przeglądach na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym, lub pomagać innym ludziom, szczególnie niepełnosprawnym, chorym lub starszym.


Autor: Agnieszka Rosiak

Odwiedź nas na facebooku

Galeria 41

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

W zestawieniu Siedlce - Mińsk Mazowiecki - Garwolin... (, #IP ef4133209a) Odpowiedz

Jak wypada Garwolin w rozwoju i inwestycjach na tle innych miast dawnego województwa siedleckiego? Według mojej opinii bardzo źle! To oznacza, że Garwolin ma niekompetentnych gospodarzy słabo starających się o finanse i rozbudowę Garwolina. Wystarczy porównać goszcząc w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim czy Sokołowie Podlaskim i po powrocie do Garwolina smutek ogarnia, korki niemal każdego dnia od strony koszar, a Garwolin opiera się głównie w okręgu na jednym skrzyżowaniu ul.Długa z ul.Kościuszki i brakuje tyko odchodów krów na ulicy jak to było kilka lat wstecz. Czym zatem zajmują się włodarze miasta Garwolin i Starostwo włącznie z posłem Woźniakiem? Przecinaniem wstęgi bo oddano kilka metrów chodnika tu i ówdzie podaję tak dla przykładu. Widzimy w mediach miejscowych uczestnictwo przy herbatce z okazji obchodów rocznicy takiej czy innej i tak etc., etc. ... Gdzie pozyskiwanie funduszy i rozwój naszego miasta i regionu?!:-(