Ciekawe tematy

Od 2018 r. budżet państwa pokryje już tylko 50% składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za nianie

Dodano:
garwolin - Od 2018 r. budżet państwa pokryje już tylko 50% składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za nianie

Od 2018 r. budżet państwa pokryje już tylko 50% składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za nianie. Jeżeli jednak umowę uaktywniającą zawarto przed 1 stycznia, to dalej obowiązują stare zasady, czyli pełne dofinansowanie składek.

Na terenie wschodniego Mazowsza na początku stycznia było ich niewiele, bo tylko 91. Mowa tu o nianiach, które korzystają ze wsparcia budżetu państwa. Jest ono możliwe dzięki tzw. umowie uaktywniającej, czyli specjalnym rodzaju umowy zlecenie zawartej z rodzicami dziecka. Określa m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia i czas przez jaki umowa ma obowiązywać. Po jej zawarciu oraz przy spełnieniu kilku dodatkowych wymogów 50% składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe wyliczone od zarobków niani nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę zostaną opłacone z budżetu. Pozostałe 50% (lub więcej, gdy niania zarabia powyżej minimalnego wynagrodzenia) pokrywają rodzice.

Do 31 grudnia 2017 r. dofinansowanie było pełne, ale 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, które obniżyły wsparcie budżetu do 50%. Osoby, które podpisały umowę z nianią przed 1 stycznia 2018 roku nie muszą się jednak martwić, ponieważ w ich przypadku wciąż obowiązują stare zasady.

Dofinansowaniem składek objęte są nianie opiekujące się dzieckiem od 20 tyg. życia do końca roku szkolnego, w którym skończy 3 lata. Wyjątkowo okres ten może być przedłużony do 4 lat gdy nie ma możliwości objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Nianią może zostać osoba spoza rodziny, ale również spokrewniona - np., ciocia, babcia, dziadek, czy pełnoletnie rodzeństwo. Nianią nie może jednak być matka oraz ojciec dziecka. Co więcej - muszą być czynni zawodowo. Po zawarciu umowy uaktywniającej jeden z rodziców zgłasza w ZUS na formularzu ZUS ZFA siebie jako płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA nianię jako ubezpieczoną.

REKLAMA:


Niezależnie od zmiany w przepisach dofinansowanie z budżetu państwa dotyczy wyłącznie składek wyliczonych od zarobków niani nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli niania zarabia więcej, to rodzice pokrywają pełne składki, ale tylko od kwoty przekraczającej 2100 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.). Warto wspomnieć, że niezależnie od daty zawarcia umowy i kwoty wynagrodzenia na życzenie niani można ją zgłosić również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składkę na to ubezpieczenie sfinansuje sama niania z własnych środków, a rodzic będący płatnikiem składek będzie ją jedynie wpłacał do ZUS.

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek problem ze zgłoszeniem czy też rozliczeniem składek za nianię zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS w wypełnieniu niezbędnych formularzy. Po więcej informacji zapraszamy także na stronę internetową www.zus.pl/nianie.


zdjęcie: pixabay


Autor: mat. pras.

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.