URZAD MIASTA GARWOLIN

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
tel. 25 786 42 42, 25 684 34 23
fax. 25 684 34 66
www.garwolin.pl
umg@garwolin.pl

Czynny w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek-piątek 8.00 - 16.00SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NUMERÓW
Nazwa instytucji
Adres
Telefon
Burmistrz Garwolinaul. Staszica 1525 786 42 42
25 684 34 23
Zastępca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Sekretariat (centrala)
Wydział Promocji Miasta i Organizacji Urzędu
Kierownik Wydziału
ul. Staszica 15
25 786 42 27
promocja miasta
ul. Staszica 15
25 786 42 35
fundusze pomocowe
ewidencja działalności gospodarczejul. Staszica 1525 786 42 38
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
licencje na przewóz osób taxi
obsługa rady
ul. Staszica 15
25 786 42 40
archiwum urzędu
ul. Staszica 15
25 786 42 42
Wydział Finansowy
Kierownik Wydziału, Z-ca Skarbnika
ul. Staszica 15
25 786 42 48
wymiar i pobór podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny)
ul. Staszica 15
25-786 42 19
sprawozdawczość finansowa
ul. Staszica 15
25 786 42 23
rejestracja faktur PFRON
ul. Staszica 15
25 786 42 22
płace
księgowość dochodów i wydatków
ul. Staszica 15
25 786 42 21
kasa
wymiar i pobór podatku od środków transportowych
ul. Staszica 15
25-786 42 24
opłata targowa
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kierownik Wydziału
ul. Staszica 15
25-786 42 47
gospodarka lokalami komunalnymi
ul. Staszica 15
25 786 42 46
dodatki mieszkaniowe
gospodarka nieruchomościami
ul. Staszica 15
25 786 42 47
podział nieruchomości
warunki zabudowy
nazewnictwo ulic
utrzymanie dróg miejskich
parkingi
rolnictwo
ul. Staszica 15
25 786 42 43
ochrona środowiska
utrzymanie zieleni miejskiej
Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Planowania Przestrzennego
Kierownik Wydziału
ul. Staszica 15
25 786 42 30
inwestycje
ul. Staszica 15
25 786 42 29
zamówienia publiczne
opinie urbanistyczne
ul. Staszica 15
25 786 42 41
infrastruktura techniczna miasta
Wydział Oświatowo-Społeczny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Wydziału
ul. Staszica 15
25 786 42 12
ewidencja ludności
ul. Staszica 15
25 786 42 37
dowody osobiste
ul. Staszica 15
25 786 42 39
oświata, kultura, sport
ul. Staszica 15
25 786 42 13
stowarzyszenia
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr
ul. Staszica 15
25 786 42 45
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
ul. Staszica 15
25 786 42 23
Miejskie Centrum Reagowania
ul. Staszica 15
25 786 42 11
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Staszica 15
25 786 42 26
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM  
25 786 42 11
505 297 182
Straż Miejskaul. Staszica 15
25 786 42 44
671 497 855

Redakcja   |   Oferta reklamowa   |   Kontakt   |   Praca
© Copyright kuriergarwolinski.pl - Portal Powiatu Garwolińskiego