KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Nazwa instytucji
Adres
Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Staszica 15 B
25-684 34 41
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.ul. Polna 77
25-684 38 63
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
25-684 38 63
25-684 32 10
Pogotowie Ciepłownicze
25-682 20 34
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13
25 684 33 08; 25 684 39 57; tel./fax: 25 684 35 95; telefon alarmowy (czynny poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy): 0 601 079 113
Rejon Dróg KrajowychAleja Legionów 9
25-682 41 59
25-682 41 60
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinieul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska
25-682 21 54
25-682 41 62
Rejon Energetycznyul. Stacyjna 50
25-684 21 20
25-684 21 27
Pogotowie Energetyczne
alarmowy 991
25-682 22 58
Rozdzielnia Gazuul. Mazowiecka 8
25-682 25 87
Pogotowie Gazowe
alarmowy 992
25-682 25 87
Centrum Sportu i Kultury w Garwolinieul. Nadwodna 1
25-682 20 51
Urząd Pocztowyul. Kościuszki 41
25-682 33 10
PKS GARWOLIN S.A.Aleja Legionów 48
25-682 22 71
PKS GARWOLIN S.A. - kasa biletowa
25-682 16 96
PKS GARWOLIN S.A. - informacja
25-682 20 55Redakcja   |   Oferta reklamowa   |   Kontakt   |   Praca
© Copyright kuriergarwolinski.pl - Portal Powiatu Garwolińskiego