Wiadomości z Garwolina

W kwietniu najprawdopodobniej poznamy nowego prezesa PKS

Dodano:
garwolin - W kwietniu najprawdopodobniej poznamy nowego prezesa PKS

Rada nadzorcza PKS w Garwolinie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. z siedzibą w Garwolinie. W lutym rada odwołała prezesa Tadeusza Kowalczyka. Tymczasowo jego funkcję sprawuje prokurent Kamila Makulec.

Uchwałę w sprawie wyboru nowego prezesa rada nadzorcza podjęła 28 lutego. Przyszły prezes musi posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydat na prezesa Zarządu Spółki nie może być osobą, która: pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego; wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Spółki (sekretariat): Aleja Legionów 48, 08-400 Garwolin. W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu do Spółki.

REKLAMA:


Otwarcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni po terminie ich zbierania, zaś kandydaci na prezesa Zarządu Spółki zakwalifikowani do dalszego postępowania, powiadomieni zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki, a w szczególności: znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego; znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników, znajomość zagadnień związanych z sektorem, w którym działa Spółka, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego; umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania; znajomość zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych i finansów przedsiębiorstwa; znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie transportu; kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

konkurs (, #IP d8ea3c50df) Odpowiedz

ostatni warunek: kandydat może nie spełniać żadnego z wcześniejszych warunków gdy jest członkiem pisu

I TO JEST JEDYNY WARUNEK JAKI MUSZĄ SPEŁNIĆ, BYĆ PiS-lamcem. (, #IP 89b86bdca6) Odpowiedz

mg (, #IP 8938826c26) Odpowiedz

przenieść PKS nna strefę, pomysł wart 23mln

(, #IP db30a94cb9) Odpowiedz

A co gdy nie zgłosi się nikt obiektywny, niezależny i z doświadczeniem?

TACY SĄ ZBYTECZNI . WYSTARCZY, ŻE BĘDZIE Z PiS. (, #IP d553b8281d) Odpowiedz

miejscowy POlityk (, #IP ddd3a2547e) Odpowiedz

jest jeden taki kandydat - Jurek P. lokalny propagator sztuk walki.