Ciekawe tematy z Garwolina

8 wypadków z udziałem rowerzystów w minionym roku

Dodano:
garwolin - 8 wypadków z udziałem rowerzystów w minionym roku

Każdego roku rowerzyści ulegają wypadkom drogowym. W 2018 roku na terenie powiatu garwolińskiego doszło do 8 wypadków z udziałem rowerzystów. Na skutek tych zdarzeń 1 osoba poniosła śmierć, a 7 osób doznało obrażeń ciała. W tej grupie są osoby w różnym wieku. Dzieci po skończeniu 10 roku życia i uzyskaniu karty rowerowej mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. Dbając o bezpieczeństwo rowerzystów, policjanci garwolińskiej drogówki regularnie prowadzą działania wobec

niechronionych uczestników ruchu.Garwolińscy policjanci przypominają, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Wiąże się to z ich prawami na drodze, ale także z obowiązkami. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w zderzeniu z samochodem bardziej pokrzywdzonym zawsze będzie rowerzysta. Aby nie dochodziło do wypadków zarówno kierujący samochodami, jak i kierowcy jednośladów muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów.

W ramach działań edukacyjnych, poniżej  policjanci przypominają podstawowe przepisy dla rowerzystów:
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( z późniejszymi zmianami):
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
a) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
b) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
c) czepiania się pojazdów.
4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
a) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;
b) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
b) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Częstym błędem rowerzystów jest poruszanie się po drogach w godzinach wieczornych i nocnych bez oświetlenia i elementów odblaskowych. Kierujący jednośladami, słabo widoczni przez kierowców, narażają się na groźne potrącenia, które mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.