Wiadomości z Garwolina

Rząd porozumiał się z Solidarnością, ale nie z ZNP. Trwa strajk

Dodano:
garwolin - Rząd porozumiał się z Solidarnością, ale nie z ZNP. Trwa strajk

7 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ Solidarność (szczegóły w tekście). Rząd nie porozumiał się natomiast z ZNP reprezentowanym przez Sławomira Broniarza. O przebiegu strajku w powiecie garwolińskim i stanowisku ZNP opowiada Halina Poszytek, prezes garwolińskiego oddziału ZNP. Popierasz strajk? Jesteś przeciwko? Zagłosuj w naszej sondzie.

Głównym postulatem ZNP pozostaje 1000zł podwyżki brutto, z wyrównaniem od 1 tycznia 2019r.

-  Na 66 placówek, które wyraziły wolę strajku 59 strajkuje. 3 przedszkola spoza Garwolina jednak nie przystąpiły do strajku, do tego jedna szkoła specjalna i 3 małe wiejskie szkoły. Tak to wygląda dzisiaj. Placówki, które zadeklarowały chęć strajku w referendum, a nie przystąpiły, wspierają nas- czarne koszulki, plakietki z napisem strajk-protest, placówki są oplakatowane. Różne są przyczyny, dla których pracownicy nie przystąpili do strajku. Mamy też szkoły specjalne, które nie mogły się włączyć do strajku, ponieważ dzieci  zostały przywiezione do placówek-mimo tego, że informacja została przekazana rodzicom. Nie ma zajęć dydaktycznych, ale są zajęcia opiekuńcze
– mówi prezes ZNP Oddział Garwolin Halina Poszytek.

- Mamy takie szkoły, gdzie 100 procent pracowników strajkuje.  Rodzice solidaryzują się w dniu dzisiejszym z nauczycielami i nie przysłali swoich dzieci do szkół. W wielu placówkach nie ma uczniów albo przyszło tylko kilku. Od strony informacyjnej zostało wszystko bardzo fajnie zorganizowane, rodzice mieli wiedzę wcześniej, mieli też wiedze z jakich uprawnień mogą skorzystać. Uważam, że jeśli chodzi o organizację strajku i współpracę ZNP z dyrektorami i z samorządowcami w naszym powiecie wszystko bardzo dobrze się poukładało. Wszyscy uczniowie którzy przyszyli do placówek mają opiekę, tę opiekę sprawują dyrektorzy i nauczyciele niestrajkujący– relacjonuje prezes ZNP Garwolin.

Nauczyciele nadal nie są zadowoleni z propozycji rządu.

- Podpisując się na liście osób strajkujących w placówce, z której jestem oddelegowana rozmawiałam z nauczycielami. Oczywiście nauczyciele są zbulwersowani ostatnią wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego. Żartujemy, że będziemy kupować krowy i świnie i wtedy otrzymamy dodatkowe pieniądze. To nie był dobry moment na kolejne obiecanki, a niczego rząd nie obiecuje nauczycielom – informuje prezes garwolińskiego oddziału ZNP.

Halina Poszytek dodaje, że zdaniem ZNP rządowe propozycje były nie do zaakceptowania, ponieważ przy zwiększeniu pensum do 22 godzin wszyscy nauczyciele nauczania początkowego nie będą pracować na pełnym etacie. - Z ramówek wynika, że nauczyciel nauczania początkowego realizuje 17 bądź 18 godzin i jeśli nie posiada uprawnień do nauczania innych przedmiotów będzie miał ograniczony etat. A więc tak naprawdę sami nauczyciele sfinansują sobie podwyżkę, kosztem  koleżanek i kolegów z pracy. Na pewno ZNP nie mógł i nie może się na to zgodzić – mówi Halina Poszytek.

Porozumienie z Solidarnością zostało podpisane pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez m.in.: Beatę Szydło - wiceprezesa Rady Ministrów, Elżbietę Rafalską -minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Annę Zalewską - minister Edukacji Narodowej i stroną związkową, reprezentowaną przez: Ryszarda Proksę - przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność, Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”, Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”, Agatę Łyko – NSZZ „Solidarność” i Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”.

Jako obserwator  ze strony pracodawców wystąpił Wojciech Warski – wiceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Dorotę Gardias - przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków, strony wspólnie uzgodniły, że rząd przeznaczy z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:
    • nauczyciela stażysty – 3 197 zł
    • nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł
    • nauczyciela  mianowanego – 4 604 zł
    • nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli stażystów to 479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.

REKLAMA:


Ponadto ustalono wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa była wcześniej, wynagrodzenia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%.  W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:
    • nauczyciela stażysty – 2 780 zł
    • nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł
    • nauczyciela  mianowanego – 3 248 zł
    • nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł
    •
natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:
    • nauczyciela stażysty – 3 335 zł
    • nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł
    • nauczyciela  mianowanego – 4 803 zł
    • nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł
     
    • Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:
wynagrodzenia zasadniczego
    • nauczyciela stażysty – 515 zł,
    • nauczyciela kontraktowego – 529 zł
    • nauczyciela  mianowanego – 601 zł
    • nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,
wynagrodzenia średniego
    • nauczyciela stażysty – 617 zł,
    • nauczyciela kontraktowego – 685 zł
    • nauczyciela  mianowanego – 890 zł
    • ​​​​​​​nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,
     
Ponadto nauczyciele mają otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).
Kolejną propozycją jest skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców
1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy
2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku
3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu:
    • zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć
    • zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch
    • zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela

Wsparcie dla młodych nauczycieli – świadczenie „na start”  ma wynieść 1 000 zł.

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku – minimum 300zł.
Ponadto ma dojść do zmniejszenia uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej.

Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

Popierasz strajk nauczycieli? Sonda jest dostępna na dole naszej strony.
źródło: własne, men.gov.pl


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

ewa (, #IP 7a8da15347) Odpowiedz

kochani dzięki tym naklepanym dzieciakom macie pracę

Pytanie (, #IP 53fd886733) Odpowiedz

Kto finansowal wycieczkę na majorkę

zły (, #IP 9d7aae24aa) Odpowiedz

Szkoda że nikt się nie pofatygował i nie przeliczył jaka wychodzi nierobom i biedakom stawka za 45 min pracy. Powinno się nie dawać więcej tylko zlikwidować przywileje. Po co krzyczą jak mają i tak dobrze!!!

uuuu (, #IP 53fd886733) Odpowiedz

Nie łżyj jak bura s... rodzice nie solidaryzują się z wami ani trochę . Dzieci nie wysłano do szkół bo daliście informację że będziecie strajkować . Tylko dlatego dzieci zostały w domach . Trudno ,lepiej zlikwidować szkolnictwo niż dać wam choćby złotówkę . Mało zostało z wycieczki ?

Do uuuuu (, #IP ab611d5608) Odpowiedz

Masz rację zlikwidować szkoły szarą masą znacznie lepiej się steruje . Aby miał ręce i zapi....ł na dziesięciny a raczej pięciny .Dzieci i nipełnosprawnych w sejmie zasłonili jak trędowatych żeby świat nie widział .Obiecali rozmowy potem czyli nigdy .Nauczycieli nie mogą zasłonić więc wykorzystują swoje szwadrony i TYCH co mają problemy . Dali kasę na dzieci dla emerytów aby tylko kupić głosy .Po tzw trupach aby władza . Po tzw trupach aby władza

choroba? (, #IP a5da50afb9) Odpowiedz

Słuchaj przyjacielu. U ciebie to napadowe czy tak na stałe?. Myślę, że bez szans na poprawę.

ostygnij (, #IP 53fd886733) Odpowiedz

przyjaciół szukaj bliżej siebie

a w głowie pustka (, #IP a5da50afb9) Odpowiedz

Myślałem o tobie. Ale co mogę ci poradzić?. Patrz więcej w niebo .... na pewno po ciebie wrócą.

spoko (, #IP 53fd886733) Odpowiedz

ty patrz za dołkiem wygodnym bo jak z głodu zdechniesz to nie będzie fatygi by smrodu nie było .

ku... (, #IP 53fd886733) Odpowiedz

banda nierobów

Kuuuuuuuuuuuuuuuuu (, #IP ab611d5608) Odpowiedz

Gdybyś się uczył chociaż chemii to teraz byś się smiał i sprzedawał swoje efekty nauki dla sobie podobnych

Jestem za ukaraniem nierobów (, #IP fce1f90277) Odpowiedz

Jestem za ukaraniem nierobów.cale zycie wszystko im sie nalezy najmadrzejsci przepracowani ciagle boli ich glowa bo maja tyle wolnego.wakacje ,swieta .jestem za tym zeby pracowali w wakacje.odeszli od uczniow zostawili ich i jeszcze rozne srodowiska sa za nimi

(, #IP 0f6af134d3) Odpowiedz

Popieramy strajk nauczycieli!!! A gdzie jest celebrytka powiatowa?

w magistracie (, #IP 53fd886733) Odpowiedz

w magistracie siedzi i prosi o pomoc perkową

Popieracie sami siebie... (, #IP d4d8a796f7) Odpowiedz

A społeczeństwo wie jacy jesteście zapracowani jakie macie przywileje i jak wasza praca ma się do pracy innych ludzi tj,godzin pracy,obowiązków planów miesięcznych itp...taki marny zawód a na każde miejsce po emerytce czekają 2 znajomych córki...podpuścili was Schetyna i reszta żeby uderzyć w PIS a za ich rządów klepaliście biedę,teraz PIS dał podwyżki ale za mało,najlepiej od razu 2tys i wyrównanie od ostatnich wyborów żądajcie..

Do popieracie ....... (, #IP 987998ac33) Odpowiedz

Człowieku czytaj ze zrozumieniem a raczej co da ciebie jest trudne słuchaj ze zrozumieniem . Siejesz głupią propagandę .Nikt z nich nie chce 2 tyś .A gdybyś uczył się to miałbyś szansę też nic nie robić tylko brać kasę i żądać jeszcze więcej . Lepiej jak siory rozdają moje podatki aby tylko utrzymać się u korytka .Naklep dzieciaków to dadzą ci po 500 na sztukę a inni będą na to zapie....ć .I będziesz głosował/a bo darmowa kaska . To jest na krótką metę potem trzeba będzie dodrukować kasy,a młodzi którzy teraz dostają 500+ jak podrosną /co nie znaczy że się wykształcą /zawiną manatki i wyjadą jak najdalej aby nie TU.To wszystko jest chore nawet takie kraje jak Norwegia ,Szwecja i inne bogate tak nie rozdają kasy. W szkołach jeszcze nie pracują z Ukrainy ale w przedszkolach już tak i o nie jednostki ale spore ilości .A ty siejesz propagandę że po znajomości dostaje się pracę - skończyły się te czasy .W Warszawie na Wilanowie jest postawione nowe przedszkole i jest zamknięte -DLACZEGO - BO NIE MA KTO PRACOWAĆ .A od pierwszego września będzie to normalna sytuacja w szkołach .Tak że masz szansę zostać nauczycielem nic nie robić i bać grubą kasę .

Naklepałem zanim dawali 500+. (, #IP 0bf561792e) Odpowiedz

Studia skończyłem i uczciwie zarabiam,nie szantażuję społeczeństwa żądaniami za nic,a jak chcę zarobić więcej to więcej pracuję...

Milcz (, #IP a4e920695b) Odpowiedz

Nikt nie dał ci głosu . Ludzie mają honor . Wy nie . ZOMO wróć . Nauczyciele do przebadania . Mają nie dość ze zaburzenia poznawcze to jeszcze brak kontaktu z rzeczywistością . Urojenia wielkosciowe to już jawnie okazali .czy ktoś ich bada ?