Wiadomości z Garwolina

Ks. Ryszard Andruszczak Zasłużony dla Miasta Garwolina

Dodano:
garwolin - Ks. Ryszard Andruszczak Zasłużony dla Miasta Garwolina

Rada miasta Garwolina podczas sesji w dniu 23 kwietnia nadała tytuł "Zasłużony dla Miasta Garwolina" proboszczowi parafii pw. Przemienienia Pańskiego, prepozytowi kolegiaty księdzu Ryszardowi Andruszczakowi. Wnioskodawców reprezentował Marcin Grzempczyński.


Poniżej uzasadnienie do uchwały.
„Ksiądz Ryszard Andruszczak urodził się 3 stycznia 1949 roku w Horodyszczu na Podlasiu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i w roku 1973 przez posługę Ks. Biskupa Jana Mazura przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Siedleckiej. Następnie pracował w parafiach diecezji siedleckiej: w Sobieszynie i Siedlcach – parafia św. Stanisława jako wikariusz, w Wereszczynie i Górkach koło Łosic jako proboszcz, w Siedlcach jako administrator parafii Św. Ducha, w Wojcieszkowie i Terespolu ponownie jako proboszcz.

Za swoją posługę i zaangażowanie duszpasterskie został uhonorowany przez władze kościelne godnością kanonika Kolegiaty Łukowskiej oraz Kapelana Jego Świętobliwości – Prałata. W 2008 r. został mianowany proboszczem Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i Dziekanem Dekanatu Garwolińskiego. W roku 2019 ks. Ryszard Andruszczak ma przejść na emeryturę z zamieszkaniem przy parafii garwolińskiej.

Podczas jedenastoletniej posługi kapłańskiej w Garwolinie ksiądz Ryszard Andruszczak dał się poznać jako bardzo dobry kapłan i człowiek. Dzięki jego staraniom w 2018 r. odbyły się uroczystości 600-lecia parafii garwolińskiej, które poprzedzało odpowiednie przygotowanie zarówno od strony duchowej jak i organizacyjnej. Stolica Apostolska oficjalnie zaaprobowała Świętą Annę jako Patronkę Miasta Garwolina, przed kościołem stanął pomnik Św. Anny Samotrzeciej. Uroczystości z tym związane były wielkim świętem parafii i Garwolina, uczestniczyli w nich znakomici goście zarówno duchowni jak i świeccy a przede wszystkim mieszkańcy miasta i okolic, dla których został zorganizowany wspaniały piknik rodzinny. Została tez wydana pamiątkowa publikacja obrazująca historię parafii i pamiątkowe medale i posadzone dęby pamiątkowe.

REKLAMA:


W 2016 r. parafia garwolińska włączyła się czynnie w organizację Światowych Dni Młodzieży – w Garwolinie przez kilka dni gościły grupy młodzieży z innych krajów.
Rola Garwolina w diecezji siedleckiej została doceniona kiedy to w 2012 r. Ordynariusz Siedlecki ks. biskup Zbigniew Kiernikowski podniósł rangę kościoła parafialnego nadając mu tytuł Kolegiaty i powołał do istnienia kapitułę kolegiacką, której kanonikiem i prepozytem został ks. Ryszard Andruszczak.

W 2012 roku została erygowana nowa parafia nosząca obecnie wezwanie św. Jana Pawła II – ks. Ryszard Andruszczak od samego jej początku dzieło budowy nowej parafii ogarnął szczególną troską.

Będąc 11 lat proboszczem ks. Ryszard Andruszczak dał się poznać jak o dobry gospodarz. Pod jego kierunkiem nasza świątynia parafialna została gruntownie odnowiona. Zostały przeprowadzone m. in. remonty schodów, ogrzewania, elektryki, organów, zostało przeprowadzone malowanie kościoła. Na cmentarzu parafialnym została wyremontowana kaplica, położona kostka i powstały ścieżki historyczne.

Ks. Ryszard Andruszczak dał się poznać jako dobry i ceniony spowiednik i kaznodzieja. Jako dobry człowiek i kapłan od którego na co dzień emanuje ciepło, życzliwość i zrozumienie dla wszystkich ludzi. Zawsze starał się zjednywać wokół siebie liczne rzesze osób służąc im pomocą. Zawsze był wrażliwy na ludzkie potrzeby, dlatego też często w naszej parafii organizowane były zbiórki prowadzone przez kapłanów i siostry zakonne jako pomoc dla parafii misyjnych a także parafii mających duże potrzeby materialne. Wielokrotnie tez prowadzone były zbiórki dla osób ciężko chorych, czy też rodzin które dotknęły nieszczęścia losowe.

Powyższe, pokrótce zaledwie opisane, fakty z życia i posługi ks. Ryszarda Andruszczaka wydają się nobilitować jego osobę jako godną do zacnego tytułu „Zasłużonego dla Miasta Garwolina”.”

zdjęcia: Magdalena Trzeciak


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 7

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

!!! (, #IP cbf35c84e5) Odpowiedz

kolejna zenada bedokow.wy....ł,parafian z kasy.i dali mu zasłuzonego.niestać go sbie kupic domu na emeryturze bedzie nadal żezbil z kasy.zegnaj z GARWOLINA!!!.

Parafianin (, #IP f5041e9e7f) Odpowiedz

I co szczekasz? Wiesz, że publicznie zarzucasz mu kradzież? Jesteś w stanie udowodnić Ks. Prałatowi takie rzeczy? Typowy Janusz Nosacz, który wszędzie widzi złodziei. Czasami zastanawiam się, jak leczyć takich jak Wy... na pewno nie słowem bo na to jesteście odporni. A nawiązując do artykułu: Ks. Prałat to dusza człowiek. Człowiek modlitwy i oddany ludziom.