KurierGarwoliński.pl

Rozrywka | Kultura Garwolin

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej za nami

Dodano:
garwolin - IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej za nami

9 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy odbył się IV Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Wzięło w nim udział 46 uczestników z 22 szkół powiatu garwolińskiego, którzy zaśpiewali piosenki w trzech językach: angielskim, rosyjskim i francuskim. Celem konkursu było m. in. doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie ich talentów estradowych oraz prezentacja i popularyzacja utworów muzycznych krajów europejskich.Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: mazowiecki kurator oświaty - Aurelia Michałowska, Maria Koc - wicemarszałek Senatu RP, Grzegorz Woźniak - poseł na Sejm RP, Mirosław Walicki - starosta powiatu garwolińskiego, Tomasz Kwiatkowski -wójt gminy Maciejowice.

Organizatorami konkursu była Wioletta Krupa i Anna Gugałka. Organizatorów wspierała w działaniach  dyrektor Mariola Jakubczak,  zastępca dyrektora Zofia Bąk, rada pedagogiczna oraz pracownicy obsługi. Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie: Radosław Mitura - dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Garwolinie,  przewodniczący Jury, Leszek Łuczak - dyrektor szkoły języków obcych Świat Języków w Garwolinie,  Danuta Szarek -  lektor języka francuskiego szkoły języków obcych Świat Języków, Magdalena Pokorska - nauczyciel języka rosyjskiego i angielskiego   w PSP im. ks. Jana Twardowskiego Samogoszczy, Maria Kalbarczyk - nauczyciel muzyki w PSP  im. ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia  organizatorów: Wioletty  Krupy oraz Anna Gugałki, a oficjalnego rozpoczęcia dokonała dyrektor Mariola Jakubczak. Wójt Tomasz Kwiatkowski wygłosił krótką przemowę, w której podkreślił, że konkurs  doskonale wpisuje się w dzień Unii Europejskiej – 9 maja i podkreślił znaczenie znajomości języków obcych w dzisiejszym świecie.
W pierwszej części wydarzenia uczestniczyli także: Sebastian Kieliszek- sekretarz Gminy Maciejowcie, Danuta Wojciechowska - kierownik GOPS w Maciejowicach, Marek Ziędalski- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach, Jolanta Różańska – przewodnicząca Rady Rodziców PSP im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy i ks. proboszcz parafii Samogoszcz- Bogusław Filipiuk.
Wykonawców zapowiadali uczniowie: Natalia Zychora – ucz. kl. VIII   oraz   Jakub Sitnik – ucz. kl. III gim. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był Eryk Andrzejewski – pracownik GOK  w Maciejowicach.

W czasie obrad jury  uczniowie i goście mogli posłuchać koncertu gościa specjalnego Grzegorza Stępnia, gitarzysty basowego związanego z Oddziałem Zamkniętym, któremu towarzyszył na scenie jeden z uczestników konkursu – Michał Cichecki – ucz. kl. III gim. PSP im. T. Kościuszki w Maciejowicach.

Beata Rulak-Fryc - zastępca wójta gminy Maciejowice wygłosiła przemówienie , podkreślając wysoki poziom konkursu. Mogliśmy też posłuchać samych ciepłych słów na temat konkursu  od   Grzegorza Woźniaka – posła na sejm RP oraz p. Iwony Kurowskiej wicestarosty powiatu garwolińskiego.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom uznania i podziękowanie dla swojego opiekuna oraz drobne upominki, które wręczane były po występach przez organizatorów.

REKLAMA:


Wyniki IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
Kategoria I – klasy III – VI szkoła podstawowa
I miejsce – Amelia Zając – kl. V ZS im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie
II miejsce – Maria Dąbrowska – kl. VI SP im. Marii Wójcik w Wilkowyi
III miejsce – Martyna Gozdalik – kl. VII PSP w Kępie Celejowskiej

Wyróżnienia
Olga Jeleń – kl.V – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej
Alicja Kasperczyk – kl. VI - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gończycach
Maria Lesisz – kl. VI – SP im. R. Traugutta w Żelechowie

Kategoria II – klasy VII – VIII i III gim.
I miejsce – Wiktoria Piorun – kl. VIII – PSP nr 5 im. J. Korczaka w Garwolinie
II miejsce – Magda Szczygieł – kl. VII – SP im. J. Twardowskiego w Starym Goniwilku
III miejsce – Martyna Gozdalik – kl. VII – PSP w Kępie Celejowskiej

Wyróżnienia
Roksana Sygocka – kl. VII - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gończycach
Aleksandra Przybysz – kl. VII – SP im. Orła Białego w Michałówce
Julia Trzcińska – kl. VII – SP im. Orła Białego w Michałówce
Aleksandra Narojczyk – kl. VIII ZS nr 2 im. J. Pawła II w Łaskarzewie
Łucja Pyl – kl. III gim. – PSP im. Ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy
Alicja Sawicka – kl. III gim. – PSP im. W. Jóźwickiego w Górznie

W konkursie ufundowano też nagrody specjalne aby podkreślić, że oprócz muzykalności znaczenie ma też język obcy, w którym prezentowany jest utwór.

Nagrody specjalne
Za najlepszą wymowę:
- w języku francuskim – Roksana Skoczylas kl. VIII – PSP nr 1 im. M. Konopnickiej w Garwolinie
- w języku rosyjskim – Yeva Klymchuk kl. VI – ZS nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie
- w języku angielskim – Anna Pokorska kl. V – PSP im. Ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy

Nagrody i upominki ufundowali sponsorzy:
    1. Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego
    2. Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowce
    3. Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie
    4. Rada Rodziców PSP im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy
    5. Marek Grzebalski – właściciel marketu ALEX
    6. Firma Bruggen
    7. Wydawnictwa: PWN, MACMILLAN, OXFORD UNIVERSITY PRESS

Słodki poczęstunek zapewniła Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy.

W czasie trwania konkursu każdy z uczestników wraz z opiekunami mógł skorzystać z kawiarenki, w której uczniowie najstarszych klas ( kl. VIII i III gim.) PSP  w Samogoszczy pełnili dyżury. Serwowane były ciepłe i zimne napoje, kanapki, ciasta i inne słodkości. Pracownicy niepedagogiczni włożyli wiele pracy i wysiłku aby przygotować poczęstunek.

Na wręczenie nagród przybyli: Grzegorz Woźniak- poseł na Sejm RP,  Iwona Kurowska – wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Beata Rulak-Fryc-zastępca wójta gminy Maciejowice, Marek Ziędalski - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach i Jolanta Różańska – Przewodnicząca Rady Rodziców PSP im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 75

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.