Iwona Kurowska wrzesień 2019

Ciekawe tematy z Garwolina

Kandydaci na posłów PE z Mazowsza

Dodano:
garwolin - Kandydaci na posłów PE z Mazowsza

Już w niedzielę, 26 maja odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE, posiadającym funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. W tym roku w Polsce zostanie wybranych 52 posłów - o jednego więcej, niż pięć lat temu.


Funkcje ustawodawcze PE dotyczą min.: uchwalania, wraz z Rada UE, przepisów prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej, podejmowania decyzji w sprawie umów międzynarodowych czy podejmowania decyzji w sprawie rozszerzenia UE. Dzięki funkcji nadzorczej min. sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi, wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji – może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji, udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu, rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze. Ponad to PE wraz z Radą ustanawia budżet UE i zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe.

Województwo mazowieckie (bez miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów przyległych) stanowi piąty okręg wyborczy w wyborach do Europarlamentu. Frekwencja w 5 okręgu w roku 2014 wyniosła 20,08%.

Poniżej przedstawiamy sylwetki dwóch pierwszych kandydatów z każdej z list (wg wylosowanej kolejności przez PKW) na posłów do Parlamentu Europejskiego z Mazowsza – okręgu nr 5, czyli „naszych” kandydatów.


Lista nr 1 - Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy:
1. Kaja Urszula Godek – Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako asystentka prezesa w prywatnej firmie. Działaczka pro-life. Prowadzi działalność społeczną w ramach Fundacji Życie i Rodzina, której jest wolontariuszem i członkiem zarządu. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” oraz „Zatrzymaj Aborcję”.
2. Stefan Błaszczyk – Specjalista ds. organizacji i zarządzania. W wyborach samorządowych w kadencji 2018-2023 ubiegał się o mandat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie.

Lista nr 2 – Wiosna Roberta Biedronia:

1. Paulina Krystyna Piechna-Więckiewicz - Prawnik, samorządowiec, aktywistka, feministka. Radna m.st. Warszawy trzech kadencji, w latach 2006-2018. Wiceprzewodnicząca SLD w latach 2011-2016. Do 2018 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Była Przewodnicząca Stowarzyszenia Federacja Młodych Socjaldemokratów. Przewodnicząca Stowarzyszenia Wygra Warszawa. Skarbnik Fundacji Wolontariat Równości.
2. Patryk Fajdek - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Radomiu. Koordynator Wiosny Biedronia w okręgu radomskim. Przewodniczący Stowarzyszenia Łączy nas Radom.

Lista nr 3 - Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni:
1. Jarosław Kalinowski - Działacz PSL i przewodniczący Rady Naczelnej tej partii oraz jej były prezes (1997-2004), w 1997 r. minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, a w latach 2001-2003 minister rolnictwa i rozwoju wsi. Równolegle pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, w latach 2005-2009 wicemarszałek Sejmu V i VI kadencji, a w latach 1993-2009 poseł na Sejm II, III, IV, V i VI kadencji. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2000 i 2005 r.
2. Dariusz Kajetan Rosati - Profesor nauk ekonomicznych, minister spraw zagranicznych (1995-1997), członek Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004), poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji, poseł na Sejm VII kadencji.
W wyborach europejskich w 2004 startował z list Socjaldemokracji Polskiej w okręgu nr 4, obejmującym Warszawę. Uzyskał mandat deputowanego. W 2009 stanął na czele ruchu politycznego Porozumienie dla Przyszłości, skupiającego m.in. SDPL i Partię Demokratyczną.

Lista nr 4 - Prawo i Sprawiedliwość
1. Adam Jerzy Bielan - Poseł na Sejm III i IV kadencji (1997-2004), poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji (2004-2014), w latach 2007-2009 wiceprzewodniczący PE, od 2015 r. senator i wicemarszałek Senatu IX kadencji.
W 2004 został wybrany do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie. W PE przystąpił do grupy Unii na rzecz Europy Narodów. 16 stycznia 2007 r. został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego VI kadencji. Skutecznie ubiegał się o reelekcję w 2009 r. W 2015 r. wystartował do Senatu z ramienia komitetu PiS, uzyskał mandat senatora IX kadencji.
2. Maria Zofia Koc - Urzędnik samorządowy. Od 2014 r. senator VIII i IX kadencji, od 2015 r. wicemarszałek Senatu IX kadencji. W wyborach samorządowych w listopadzie 2006 r. uzyskała mandat radnej miasta Węgrowa z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Węgrów. W latach 2007-2008 była wiceburmistrzem Węgrowa.
Po wyborach samorządowych zasiadała w sejmiku mazowieckim jako przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 r. bezskutecznie ubiegała się o mandat poselski w okręgu siedleckim.
We wrześniu 2014 r. uzyskała z ramienia PiS mandat senatora VIII kadencji Senatu RP. W 2015 r. z powodzeniem ubiegała się o senacką reelekcję.

Lewica Razem – Partia Razem Unia Pracy RSS:
1. Dorota Zofia Olko - Absolwentka socjologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Podyplomowe Studium Filologii Polskiej ze specjalizacją redaktorską.
Rzeczniczka prasowa Partii Razem; wcześniej członkini zarządu i rzeczniczka okręgu warszawskiego.Kandydowała do rady sejmiku wojewódzkiego z ramienia Komitetu Wyborczego Partii Razem, nie uzyskując mandatu.
2. Mateusz Dobrowolski - Kandydat Lewicy Razem. Animator kultury i dziennikarz, który zajmował się między innymi promowaniem polskiej muzyki za granicą. Współorganizator festiwali folkowych i misji handlowe na zagranicznych targach muzycznych.
Pisał dla folkowych periodyków, zagranicznych magazynów world music i nagrywał wywiady dla publicznego nadawcy. Członek Partii Razem.

REKLAMA:


Lista nr 6 - Kukiz‘15:
1. Barbara Husiew - Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Zajmowała się obroną praw osób zadłużonych we frankach.

2. Marian Piłka - Poseł na Sejm I, III, IV i V kadencji. Od 1989 r. działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. W latach 1991-1993 zasiadał w Sejmie I kadencji.  W lutym 1996 r. objął funkcję prezesa ZChN, którą sprawował do maja 2000 r. Po wejściu partii w skład Akcji Wyborczej Solidarność został w marcu 1997 r. wiceprzewodniczącym AWS. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku został wybrany posłem na Sejm III kadencji z listy Akcji. W marcu 2001 r. wystąpił z ZChN i współtworzył Przymierze Prawicy.
W wyborach parlamentarnych w tym samym roku, jako członek tej partii, został wybrany w okręgu siedleckim na posła IV kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Rok później po połączeniu obu ugrupowań został członkiem PiS. W wyborach w 2005 r. uzyskał reelekcję. W V kadencji Sejmu pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz przewodniczącego Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego.  W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. bezskutecznie ubiegał się w okręgu siedleckim o mandat senatora, a w 2009 był kandydatem Prawicy Rzeczypospolitej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu mazowieckim. W 2014 roku został wybrany na radnego sejmiku mazowieckiego V kadencji.

Lista nr 7 - Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski:

1. Andrzej Wacław Rosiewicz - Piosenkarz estradowy, gitarzysta, tancerz, satyryk, kompozytor i choreograf. W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych był jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych.
W 2003 r. został członkiem Unii Polityki Realnej, z której listy w 2004 wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Współpracował z Prawem i Sprawiedliwością. Na zjazdy partyjne przed wyborami do Sejmu RP w 2005 r. i 2007 r. W listopadzie 2007 r. nagrał piosenkę wyśmiewającą rząd premiera Donalda Tuska. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. nagrał piosenkę pt. „Eurowybory”, która ukazuje w krzywym zwierciadle kampanię wyborczą oraz pracę europosłów.
2. Krzysztof Gajowniczek - Ubiegał się o mandat radnego do sejmiku wojewódzkiego kadencji 2018-2023 z ramienia KWW Bezpartyjni Samorządowcy. Nie uzyskał mandatu. Pracuje jako urzędnik państwowy.

Lista nr 10 – Jedność Narodu:
1. Romuald Tadeusz Starosielec - Redaktor naczelny miesięcznika Polityka Polska, specjalizuje się w zagadnieniach geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii myśli społeczno-politycznej. Szef partii Jedność Narodu. W wyborach samorządowych w 2018 r. ubiegał się o mandat radnego w Radzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Narodu - Wspólnota.
2. Paweł Mieczysław Połanecki - Z zawodu ekonomista. Współtworzy redakcję Polityka Polska. Założyciel Koalicji Polska Wolna od GMO. W latach 2000-2006 był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. W 2018 r. starał się o mandat radnego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Startował z list Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Narodu – Wspólnota.

Informacje o pozostałych kandydatach z list okręgu 5 znajdziemy tu: https://www.wnp.pl/parlamentarny/okreg/okreg-nr-5-4-miasta-na-prawach-powiatu-i-29-powiatow-wojewodztwa-mazowieckiego,2897.html

Co jeszcze warto wiedzieć o Parlamencie Europejskim? Każdy obywatel Polski (i każdego kraju członkowskiego) może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję (drogą pocztową lub elektroniczną). Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE.  Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają siedzibę w UE. Można również skontaktować się bezpośrednio z posłem reprezentującym dany kraj lub z Biurem Informacyjnym PE w Polsce.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Prawda w garnku się gotuje. (, #IP 7bf0c26aa9) Odpowiedz

Ja głosuję na Klub Zjadaczy Jarzębiny. To prawdziwi Polacy. Jedzą jarzębinę i popijają ją bimbrem . Alternatywą jest też Komitet Ogolonych Pośladków. Wszyscy jego członkowie mają wydepilowane zadki. To jest klasa . Więc w niedzielę do urn !!!!

pisior (, #IP 73eeed5fc5) Odpowiedz

Najlepszy kandydat na liście pis to numer 3.

PiS PO jedno zło... (, #IP 7639da0813) Odpowiedz

(, #IP fe07eac037) Odpowiedz

PO to najlepsza partia

(, #IP 9691459e6b) Odpowiedz

Tylko nie PIS.

Warszafka (, #IP 6336c4243b) Odpowiedz

Oczywiście, że tylko PiS!

i nie PO (, #IP 5abeb0e4a3) Odpowiedz