Wiadomości z Garwolina

Pogrzeby dzieci zmarłych przed narodzeniem na garwolińskim cmentarzu

Dodano:
garwolin - Pogrzeby dzieci zmarłych przed narodzeniem na garwolińskim cmentarzu

1 listopada 2018 r. na garwolińskim cmentarzu został poświęcony Pomnik Dzieci Utraconych i Nienarodzonych, który jest zarówno symbolicznym miejscem upamiętnienia dzieci, których z różnych powodów nie można było pochować, jak i prawdziwym grobem dla dzieci, które urodziły się martwe lub zostały utracone w wyniku poronień czy innych przyczyn.

Ciała dzieci lub ich szczątki są często pozostawiane w szpitalu w Garwolinie, gdyż nie wszyscy  wiedzą, że możliwy jest ich pochówek. Zdarza się też, że rodzice z uwagi na swoje cierpienie nie są w stanie zająć się sprawą pogrzebu.
- Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie, mając błogosławieństwo biskupa siedleckiego oraz wsparcie ze strony ks. prałata  Ryszarda Andruszczaka proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i jednocześnie z racji pełnionej funkcji - zarządcy cmentarza parafialnego, wystąpiło z inicjatywą, a następnie przygotowało miejsce, które ma właśnie służyć godnemu pochówkowi szczątek dzieci pozostawionych w szpitalu. Teraz te dzieci będą miały swój grób – nie tylko symboliczny, a pochówki dzieci będą nieodpłatne, ponieważ dzieło budowy pomnika zostało sfinansowane z dobrowolnych datków naszej społeczności lokalnej – mówi Przemysław Wasilewski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Rodzinie.

- Już od marca br. wszystkie szczątki dzieci, które urodziły się martwe lub zostały utracone w wyniku poronień szpital będzie przechowywał do momentu pogrzebu na cmentarzu parafialnym w Garwolinie. Pogrzeby, zmarłych w garwolińskim szpitalu dzieci, będą organizowane regularnie. Kwestiami formalnymi organizacji pogrzebów zajmuje się Rada Miasta oraz parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie – mówi Justyna Zawadka ze Stowarzyszenia Rodzina Rodzinie, jedna z inicjatorek pogrzebów dzieci.

- W obecnej sytuacji prawnej w Polsce, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r., możliwe jest zabranie ciała dziecka zmarłego podczas ciąży ze szpitala i urządzenie mu katolickiego pogrzebu. Kościół przychodzi z pomocą rodzicom, którzy przeżywają ból po utracie dziecka. Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a dzieci zmarły przed chrztem (kan. 1183 § 2 KPK). Ponadto Konferencja Episkopatu Polski udzieliła ogólnej zgody na pogrzeby dzieci zmarłych przed chrztem, gdy wiadomo, że rodzice naprawdę pragnęli je ochrzcić (Obrzędy pogrzebu - wprowadzenie, nr 22/e) – dodaje.

REKLAMA:


Co roku 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Msze św. i modlitwy w intencji dzieci, ich symboliczne pochówki, wykłady psychoterapeutów oraz spotkania rodzin po stracie. Jak ogromny jest to smutek, żal i ból wiedzą tylko oni. Jest on często skrywany przez lata w zakamarkach duszy. Zamiast wszelkich nietrafionych pocieszeń, rodzice po stracie dziecka często proszą o modlitwę, a Dzień Dziecka Utraconego jest między innymi po to, aby o tym przypomnieć rodzinom, przyjaciołom, znajomym.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi także o tym, że nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz również sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.

Pomnik Dzieci Utraconych i Nienarodzonych na garwolińskim cmentarzu jest miejscem, które również ma pomóc rodzicom przeżyć ból i żałobę po stracie ich ukochanego skarbu, świadectwem, także dla tych, którzy nie do końca wierzą w to,  że życie ludzkie jest świętym darem od Boga i powinno być chronione i cenione w każdym momencie rozwoju od poczęcia aż do naturalnej śmierci, znakiem czci dla milionów dzieci, po których nie ma żadnego śladu, których doczesne szczątki nie zostały potraktowane w sposób godny człowieka oraz uczczeniem pamięci dzieci utraconych na skutek poronień, aborcji a także dzieci, które urodziły się martwe.

Prace wokół pomnika nadal trwają i nadal można przekazywać wsparcie finansowe.  Numer konta, na który bezpośrednio można wpłacać darowizny to: 34 9210 0008 0016 8087 2000 0020 - BS Garwolin.


Odwiedź nas na facebooku