Iwona Kurowska wrzesień 2019

Wiadomości z Garwolina

W ramach Erasmusa pojechali do Portugalii

Dodano:
garwolin - W ramach Erasmusa pojechali do Portugalii

W dniach 12 - 18 maja uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie przebywali w Portugalii w ramach programu Erasmus. Uczniowie i nauczyciele zwiedzali Guimaraes, Porto i Fatimę. Do gospodarzy spotkania zjechały się także pozostałe partnerskie szkoły - z Chorwacji i Rumunii. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, skierowane były do uczniów i nauczycieli w celu poznania kultury państw partnerskich,

udziału w warsztatach na temat skutecznego uczenia się, wymiany doświadczeń i dzielenia się rezultatami oraz prezentacji produktów z dotychczasowych działań.Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie napisali wniosek Erasmus Plus „Matematyka królową nauk- Nauka drogą do sukcesu”. Na realizację projektu zdobyli prawie 152 tysiące Euro. W projekcie biorą udział 4 szkoły: Guimaraes (Portugalia), Slatina (Chorwacja), Constanta (Rumunia) i Garwolin „Dwójka”. Cały projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W wymianie wzięło udział 8 uczniów z klas siódmych i ósmych: Klaudia Zawadka, Kacper Siembora, Jakub Trzpil, Paulina Ornat, Emilia Maśniak, Małgorzata Witak, Franciszek Rękawek i Filip Zalewski. Opiekunami byli nauczyciele: dyrektor Danuta Durys,  Regina Jurkowska – główny koordynator projektu, Anna Ściblak, Anna Piwońska i Dariusz Winiarek.

Było to już drugie spotkanie na wyjeździe. W kwietniu ubiegłego roku uczniowie i nauczycieli SP nr2 byli w Slatinie na Chorwacji. Następne spotkanie zaplanowane jest na początek marca 2010r. w Constancy w Rumunii. Są to spotkania z uczniami.
Nauczyciele mają też dużo pracy związanej z zarządzaniem całego projektu, dlatego systematycznie spotykają się na tzw. spotkaniach M – zarządczych. Na takie spotkanie wybierają się już w czerwcu, tym razem do Chorwacji.

- Spotkanie kończące projekt odbędzie  się w Polsce w czerwcu 2020. Czeka nas jeszcze duuuużo pracy – mówi nauczycielka z SP nr 1 Anna Ścibak.

REKLAMA:


O projekcie Erasmus:

Projekt jest interdyscyplinarny i wieloaspektowy, odnosi się przede wszystkim do matematyki i jej związków z naukami przyrodniczymi, technik informacyjnych oraz języków obcych. Działania przewidziane w projekcie dotyczą uczniów i nauczycieli. Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają strategie uczenia się, rozwijają umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustnych i autoprezentacji. Uczą się sposobów radzenia sobie ze stresem.
Stosowanie podejścia partycypacyjnego i uczenie metodą problemową pozwala na większe zaangażowanie i większą motywację uczniów niż na tradycyjnej lekcji. Uczestnicy mają możliwość stałej weryfikacji swoich kompetencji. Zajęcia te są komplementarne wobec realizowanej podstawy programowej.


Z punktu widzenia dydaktyki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zaplanowane działania mają wpływ na podniesienie atrakcyjności programu edukacyjnego poprzez prowadzanie obserwacji naukowych, badań w terenie, eksperymentów, badań laboratoryjnych, wyjazdów naukowych. Sposoby te dają lepsze efekty niż prowadzenie zajęć lekcyjnych tradycyjnymi metodami.

Osoby zaangażowane w realizację projektu poszerzają swoje horyzonty - poznają kulturę krajów partnerskich, kulturę lokalną regionu, zwyczaje, tradycje i mentalność. Dzięki temu przełamują stereotypy i promują region, w którym mieszkają. Osiągamy to przez krótkoterminowe wymiany grup uczniów, krótkie programy szkoleniowe dla pracowników, festiwale i quizy. Służy temu też pobyt uczestników w domach rodzinnych partnerów projektu.

Wymiana doświadczeń między nauczycielami placówek partnerskich, a zwłaszcza wspólne opracowanie i wdrożenie nowych metod nauczania służyć będzie wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w przyszłości.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

(, #IP 8938826c26) Odpowiedz

wow!!! 8 uczniów, 5 opiekunów - brawo wy !