Iwona Kurowska wrzesień 2019

Wiadomości z Garwolina

Ksiądz Andrzej Lemieszek odchodzi z parafii w Sulbinach

Dodano:
garwolin - Ksiądz Andrzej Lemieszek odchodzi z parafii w Sulbinach

Z dniem dzisiejszym ksiądz Andrzej Lemieszek, proboszcz parafii pw. Św. Jana Pawła II w Sulbinach zakończył posługę w parafii. Do czasu powołania nowego proboszcza, administratorem parafii będzie dziekan dekanatu garwolińskiego ks. Ryszard Andruszczak.

Dziś w kaplicy pw. Św. Jana Pawła II, prepozyt garwolińskiej kolegiaty ks. Ryszard Andruszczak odczytał dekret księdza biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Z dokumentu dowiadujmy się, że dotychczasowy proboszcz parafii w Sulbinach ks. Andrzej Lemieszek został odwołany z funkcji proboszcza. Do czasu powołania nowego proboszcza, administratorem parafii będzie dziekan dekanatu garwolińskiego ks. Ryszard Andruszczak.
„Mając na uwadze obecną sytuację w parafii pw. Św. Jana PawłaI I w Sulbinach poprosiłem księdza o złożenie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii. Niniejszym biorąc pod uwagę księdza pisemną rezygnację z pełnionego urzędu proboszcza parafii Sulbiny z dniem dzisiejszym zwalniam czcigodnego księdza z urzędu proboszcza parafii Sulbiny i pozostawiam do mojej dyspozycji . Jednocześnie informuję, że do czasu mianowania nowego proboszcza parafii Sulbiny, administratorem tejże parafii zostanie ustanowiony ks. Ryszard Andruszczak, dziekan dekanatu garwolińskiego. Dlatego proszę o przekazanie mu inwentarza fundi instructi oraz wszystkich ksiąg parafialnych doprowadzonych do dnia odwołania. Za 8-letnią posługę czcigodnego księdza w parafii Sulbiny, a nade wszystko za trud organizacji parafii, za wszelkie dobro dokonane w sferze duchowej, materialnej, za budowę kaplicy i plebanii, składam księdzu serdecznie podziękowania” - napisał w dekrecie ksiądz biskup.

Kilka tygodni temu ks. Andrzej Lemieszek na Mszy Świętej poinformował parafian, że do biskupa siedleckiego wpływają skargi na jego posługę kapłańską. Po tej informacji parafianie spontanicznie zaczęli zbierać podpisy poparcia dla księdza Lemieszka. Ksiądz uzyskał bardzo duże poparcie. Dziś  podczas wszystkich mszy w parafii pw. Św. Jana Pawła II jest odczytywany dekret o zmianach na stanowisku proboszcza w parafii.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku