Iwona Kurowska wrzesień 2019

Wiadomości z Garwolina

Będzie konkurs na stanowisko dyrektora PSP nr 2 w Garwolinie

Dodano:
garwolin - Będzie konkurs na stanowisko dyrektora PSP nr 2 w Garwolinie

10 czerwca burmistrz miasta Garwolina wydała zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Oferty można składać do 26 czerwca 2019r.

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 roku poz. 1597), a w szczególności jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia m.in. następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz  przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej; ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, osiadaco najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie m.in. następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny; posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 

REKLAMA:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego i e-mail) i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie 08-400 Garwolin Aleja Legionów 21" w terminie do 26 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15 08-400 Garwolin.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez burmistrza miasta Garwolina odrębnym zarządzeniem. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

Więcej szczegółów znajduje się w zarządzeniu burmistrza na stronie UM Garwolin – garwolin.pl.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

(, #IP 081bc3f95c) Odpowiedz

Nareszcie!!!