KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Miasto Garwolin i gminy: Sobolew, Pilawa, Parysów, Maciejowice, Wilga, Miastków Kościelny otrzymają duże dofinansowania na obiekty użyteczności publicznej

Dodano:
garwolin - Miasto Garwolin i gminy: Sobolew, Pilawa, Parysów, Maciejowice, Wilga, Miastków Kościelny otrzymają duże dofinansowania na obiekty użyteczności publicznej

Radni województwa mazowieckiego zatwierdzili przyznanie dofinansowania w ramach programów wsparcia. Dużo zyskają samorządy z powiatu garwolińskiego, a najwięcej miasto Garwolin. Pieniądze otrzymają też gminy: Wilga, Sobolew, Maciejowice, Pilawa, Parysów i Miastków Kościelny. Rozwój bazy sportowej, nowe pracownie informatyczne i językowe, aktywizacja sołectw czy modernizacja dróg powiatowych i gminnych oraz projekty edukacyjne i kulturalne to tylko część zadań, których realizacja będzie możliwa

dzięki środkom samorządu Mazowsza. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 84,1 mln zł, z czego aż 7,1 mln zł trafi do subregionu siedleckiego.– Zakończyliśmy już nabory do naszych tegorocznych programów wsparcia. Po raz kolejny pomagamy lokalnym  samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez Mazowszan. Dzięki programom pomocowym wspieramy równomierny rozwój województwa mazowieckiego – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tym roku programy wsparcia cieszyły się dużą popularnością. W ramach czterech już rozstrzygniętych złożonych zostało 1674 wnioski, a aż 1434 zostało dofinansowanych. W sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczono prawie 84,1 mln zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program samorządu województwa uruchomiony z myślą o ok. 7,3 tys. sołectw. Nowe boiska, parki, place zabaw czy ścieżki rowerowe – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa. W tym roku wpłynęło 1189 wniosków, a dofinansowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów z całego Mazowsza. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w tym roku przeznaczono 11,4 mln zł. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 2,1 mln zł otrzymało aż 217 inwestycji z subregionu siedleckiego.
Gmina Parysów na drobne remonty i modernizacje obiektów użyteczności publicznej  w sołectwach otrzyma w sumie prawie 50 tys. zł. Podobnie jest w gminie Miastków Kościelny.
Pieniądze trafią m.in. na strefę aktywności dla małych i dużych w miejscowości Rabiany, budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Biernatach Średnich, a także wyposażenie gminnej biblioteki w Grębkowie wraz z zakupem książek. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego powinny być udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie.

– Program w tym roku cieszył się bardzo dużą popularnością. Dofinansowaliśmy aż 1178 różnych projektów. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że sołectwa mają znakomite pomysły i dużo energii do ich realizacji. Dlatego też cieszę się, że większość z nich zostanie zrealizowana dzięki naszemu wsparciu – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

REKLAMA:


Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach tego działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Miasto Garwolin na utworzenie nowej pracowni informatycznej w PSP nr 1 w Garwolinie uzyskało 21 tys. 620 zł, gmina Sobolew na modernizację pracowni informatycznej w PSP w Sobolewie 40 tys. 100zł, gmina Wilga na utworzenie pracowni językowej w PSP w Mariańskim Porzeczu 15 tys. 230 zł. Z kolei gmina Maciejowice na utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w PSP w Maciejowicach otrzymała 49 tys. zł. Miasto i gmina Pilawa na wyposażenie pracowni informatycznej w PSP w Pilawie dostała 49 tys. zł. W subregionie siedleckim złożono 27 wniosków spośród których 18 otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości ponad 790 tys. zł.

Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą zdobywać nowe umiejętności.

– To autorski  program samorządu województwa, który stworzyliśmy z myślą o rozwoju placówek oświatowych. Inwestowanie w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie czy wyposażenie ma realny wpływ na kształcenie młodych ludzi. W sumie złożono aż 252 wnioski co oznacza, że w szkołach brakuje profesjonalnego sprzętu i nowoczesnych pracowni. Chcemy to zmienić – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze
Samorząd Mazowsza wspiera także remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych. Budowa boisk, skateparków, placów zabaw czy torów sportowych i pumptracków – na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostało aż 10 mln zł. W tym roku złożono 208 wniosków, z czego dofinansowanie otrzyma aż 116 projektów w tym 17 z subregionu siedleckiego. Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych, budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal czy modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w subregionie siedleckim możliwe będą dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,5 mln zł.
Miasto Garwolin na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury otrzyma około 95 tys. zł. Gmina Pilawa na budowę uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach dostanie 68 tys. zł, a gmina Sobolew około 95 tys. przeznaczy na modernizację „Orlika w Gończycach.
Wsparcie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze wynosi do 75 proc. kosztów kwalifikowanych i nie przekracza 200 tys. zł.

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
Na zadania wieloletnie, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł. W ramach wsparcia do subregionu siedleckiego trafi aż 2,7 mln zł na realizację dwóch projektów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę ulicy Słonecznej w Węgrowie oraz budowę dróg publicznych i dróg dojazdowych, w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie. Na ten cel miasto Garwolin uzyska aż 2 mln 103 tys. zł.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.