KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Wójt gminy Wilga bez wotum zaufania, ale z absolutorium

Dodano:
garwolin - Wójt gminy Wilga bez wotum zaufania, ale z absolutorium

Podczas wczorajszej sesji rady gminy Wilga, radni i mieszkańcy debatowali nad raportem o stanie gminy za 2018r. przygotowanym przez wójt Bogumiłę Głaszczkę. Radni wskazali błędy w raporcie i pobieżne przygotowanie dokumentu. Po debacie odbyło się głosowanie, w którym większość radnych głosowała za nieudzieleniem wotum zaufania dla wójt. Na tej samej sesji zostało przyjęte sprawozdanie finansowe Gminy Wilga wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. Radni przyjęli sprawozdanie, po

 czym jednogłośnie udzielili absolutorium wójt Bogumile Głaszczce. Co nieudzielenie wotum zaufania oznacza dla obecnej włodarz gminy Wilga?
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać udział radni i mieszkańcy, którzy zbiorą wymaganą liczbę podpisów. Mieszkańcem, który spełnił ten wymóg był Paweł Dziubak. Dyrektor PSP w Żabieńcu zapytał wójt Bogumiłę Głaszczkę o realizację placu zabaw w Wildze.

 - Według mojej wiedzy i informacji jakie uzyskałam debata nie polega na zadawaniu pytań, tylko na tym, ze każdy może wypowiedzieć się na ten temat. To jest debata radych gminy z udziałem mieszkańców –
odparła wójt, po czym jednak udzieliła odpowiedzi Pawłowi Dziubakowi.

– Sporządzenie raportu  jest obowiązkiem wójta. Jeżeli wójt sporządza raport i się pod nim podpisuje, to uważam, że to wójt odpowiada na pytania, jeżeli są jakiekolwiek pytania do tego raportu – zauważyła przewodnicząca rady gminy Wilga Agnieszka Nagadowska.

 – W ustawie o samorządzie gminnym, w tym artykule mówiącym o raporcie i o późniejszym przeprowadzaniu debaty jest taki punkt, że raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nie znalazłam podsumowania działalności z realizacji uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego –
wskazała jedna z radnych.

– Ten raport jest sporządzany po raz pierwszy. Też były jakieś tam sprzeczne informacje, był jakiś ogólny zarys tego jak to powinno wyglądać. Tak jak umiałam, tak jest napisany ten raport. (…) W takich szczegółowych wytycznych uzyskałam taką informację, że ten raport nie powinien powielać informacji, które są zawarte w innych dokumentach, czyli np. strategii, sprawozdań z wykonania budżetu, bo to określają inne dokumenty i nie powinno się powielać informacji zawartych w innych dokumentach - odparła włodarz gminy Wilga.

- Jednak w ustawie jest, że raport obejmuje wykonywanie uchwał, wykonywanie budżetu obywatelskiego – ripostowała radna.

- Są tam o wydatkach, nie jest szczegółowo przepisywane ze sprawozdania po prostu, tylko jest jakiś tam zarys tego. Na tej zasadzie. U nas budżet obywatelski jako tako nie funkcjonuje – odparła Bogumiła Głaszczka.

Błędy i braki w raporcie o stanie gminy Wilga

Po debacie radni głosowali za przyjęciem, bądź odrzuceniem raportu. Uczestnicy debaty wskazywali na mało precyzyjne, bądź nieprawdziwe dane zawarte w raporcie, jak: błędy w nazwach przedszkoli; brak informacji ilu uczniów korzystało z nauczania indywidualnego i ilu korzystało z pomocy nauczycieli wspomagających; nieprecyzyjne, sprzeczne dane co do ilości uczniów; błędy w określeniu prawidłowej liczby pracowników w szkołach; nieprawidłowo podana ilość etatów w ochronie zdrowia; brak wpisanych w raporcie wartości nieruchomości i urządzeń będących własnością gminy; brak informacji o zabytkach na terenie gminy, brak informacji o dzierżawie nieruchomości gminnych, brak informacji dających obraz walorów turystycznych gminy jak: procent zalesienia gminy i ilość gruntów rolnych, ilość ścieżek rowerowych; brak danych demograficznych; brak informacji o programach edukacyjnych realizowanych w 2018r.

REKLAMA:


Dla przykładu, w raporcie znajduje się informacja, że do PSP w Żabieńcu chodzi 69 uczniów, w 9 oddziałach po 8 uczniów. W dziale ochrona zdrowia raport wskazuje, że jest 0,5 etatu dla jednego lekarza pediatry i 2 etaty dla głównego księgowego.

– Przejrzałam 7 albo 8 raportów, które są sporządzone w naszym powiecie, w sąsiednich gminach i naprawdę nigdzie nie spotkałam tak ogólnego raportu jak nasz(…) Nie robimy nagonki na panią wójt. Po prostu wiele danych zawartych w tym raporcie jest po prostu fałszywe, bo nie zgadzają się liczby, nie zgadzają się dane – mówiła na wczorajszej sesji przewodnicząca rady gminy Agnieszka Nagadowska.

Radni większością głosów odrzucili raport.
Za przyjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania wójt Bogumile Głaszczce głosowało 11 radnych, przeciw było 2 i 2 wstrzymało się od głosu.

Co dla Bogumiły Głaszczki oznacza nieuzyskanie wotum zaufania?
Tegoroczny brak wotum zaufania nie rodzi konsekwencji dla wójt Bogumiły Głaszczki. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta

Bogumiła Głaszczka z absolutorium
Na tej samej sesji większość radnych zagłosowała za absolutorium dla wójt Bogumiły Głaszczki.

Sprawozdanie finansowe gminy Wilga wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018r. zostało zatwierdzone przez radę. Wniosek o udzielenie absolutorium włodarz, pozytywnie oceniła RIO. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna RG Wilga. Bogumiła Głaszczka otrzymała od radnych absolutorium jednogłośnie. Aktualna włodarz miała najmniejszy wpływ na wykonanie budżetu. W 2018r. p.o. wójta był Robert Chychłowski, ale nie poradził sobie z tą funkcją. Następnie funkcję wójta pełnił Dariusz Kędziorek, wyznaczony do tego zadania przez premiera Morawieckiego. Na jesieni w wyborach samorządowych wójtem gminy wybrana została Bogumiła Głaszczka.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Referendum????? (, #IP 554a23a8f4) Odpowiedz

Może szanowni Radni z własnej kieszeni pokryją koszty referendum skoro tak chętnie dążą do obalenia Pani wójt. A raport? Skoro był pisany pierwszy raz w gminach w całej Polsce, to może i może mieć jakieś braki. Ale skąd się wzięli tacy fachowcy wśród radnych, że wiedzą wszystko co powinien zawierać raport. Może trzeba było pomóc, a nie krytykować. A jeśli inne raporty fajniejsze to sugeruję przeprowadzkę

Raport o stanie gminy (, #IP e0736900c0) Odpowiedz

Raport wprowadzono po raz pierwszy i nikt nie wie co powinien zawierać więc jest dla Wójtów okazja do akcentowania swych sukcesów i ukrywania bezczynności. Taki raport powinna wykonać jednostka zewnętrzna według ogólnopolskiego schematu.

re (, #IP 554a23a8f4) Odpowiedz

Jakiej bezczynności? Przecież ten raport był za poprzedni rok. A wybory były, kiedy?...