KurierGarwoliński.pl

Rozrywka | Kultura Garwolin

Musicalowo w upale. Warsztaty Buffo w Miętnem

Dodano:
garwolin - Musicalowo w upale. Warsztaty Buffo w Miętnem

W niedzielę 23 czerwca do Zespołu Szkół Rolniczych i Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem przybyła setka młodych artystów na Warsztaty Artystyczne Teatru Studia Buffo w Warszawie.

Tegoroczne warsztaty odbywają się w Miętnem po raz szesnasty. W sumie to dwudzieste szóste organizowane przez Buffo. Opiekę artystyczną nad warsztatami sprawują: Janusz Józefowicz – pomysłodawca tej formuły i Janusz Stokłosa. Na warsztatach, na pierwszym turnusie (23.06- 6.07) ćwiczą dzieci i młodzież w wieku od siedmiu do czternastu lat i mała grupa starszych. Na drugim turnusie będzie młodzież od dwunastu do osiemnastu lat.

Program obejmuje zajęcia wokalne, taneczne, aktorskie i akrobatykę.
W czasie czternastodniowego pobytu na jednym turnusie uczestnicy pracować będą nad różnymi technikami tańca. Od musicalowego poprzez taniec współczesny, hip-hop i improwizację ruchową.

Doskonalenie wokalne to zastosowanie ćwiczeń rozwijających aparat głosowy (wprawki, ćwiczenia wzmacniające pracę przepony, ćwiczenia poprawiające skalę głosu itp.) oraz
wybór repertuaru i praca nad piosenką zbiorową (przygotowanie piosenki na głosy) oraz nad piosenkami solowymi.

REKLAMA:


Zajęcia aktorskie obejmują przygotowanie zestawu wprawek słownych poprawiających dykcję, praca nad tekstem i etiudami aktorskimi, będącymi częścią pokazu podsumowującego, wybór materiału na pokaz i indywidualna praca twórcza – wyzwalanie inwencji – projekt autorski.

Akrobatyka przedmiot uzupełniający, do potrzeb tańca zakreśla zapoznanie się z poziomem i możliwościami osób z poszczególnych grup, kształtowanie gibkości, skoczności, koordynacji i siły z zastosowaniem autorskiego zestawu ćwiczeń, nauka i doskonalenie podstawowych elementów akrobatycznych: różne formy przewrotów, stanie na rękach, przerzuty bokiem, „mostki” z różnych pozycji itp. oraz dodatkowa praca z najzdolniejszymi nad trudniejszymi elementami akrobatycznymi (mostki ze stania na RR, mostki w tył, przerzut w przód, salto „machowe” bokiem itp. i umiejętnościami aktorskimi. Zadbają również o usprawnienie ogólne w połączeniu z rekreacją. Kadrą warsztatów kieruje od szesnastu lat w Miętnem Danusia Fidusiewicz.

Zajęcia wokalne prowadzą: Mariola Napieralski, Maria Seibert Aleksandra Zawadzka i Aleksandra Granecka. Tańca uczą: Beata Urbańska, Iwona Runowska, Daria Jakubik, Piotr Tolak. Spotkania z teatrem Adam Fidusiewicz i Marcin Chochlew. Akrobatykę prowadzą: Beata „Wisienka” Gonciarz i Barbara Grzęda. Opieka medyczna to panie: Bożena Zborowska i Jarosława Nowakowska. Realizator dźwięku i nagłośnienie - Robert Śmielak. Administracja i techniczne zabezpieczenie: Sabina Tyburek i Wojciech Andrasz.

Podsumowaniem warsztatów będzie otwarty pokaz finałowy w wykonaniu wszystkich uczestników. Odbędzie się w piątek 5 lipca 2019 roku (pierwszy turnus) i w czwartek 18 lipca 2019 roku (drugi turnus) o godz. 19.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.


Eugeniusz J. Lisowiec


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.