KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Duże pieniądze na ogródki działkowe, OSP i Czyste Powietrze w miastach i gminach PG

Dodano:
garwolin - Duże pieniądze na ogródki działkowe, OSP i Czyste Powietrze w miastach i gminach PG

Zakup wozów strażackich, oczyszczaczy powietrza, a także modernizacja ogródków działkowych to inwestycje, których realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu samorządu Mazowsza. Dziś radni województwa mazowieckiego zatwierdzili przyznanie środków w ramach kolejnych trzech programów wsparcia. Na ten cel Mazowsze przeznaczyło ponad 15,5 mln zł, z czego aż ponad 2,3 mln zł trafi do subregionu siedleckiego. Sprawdź kto dostał pieniądze w naszym powiecie. Tabele na końcu.

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego uruchomił siedem programów wsparcia. Łącznie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostanie ponad 99 mln zł. Decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach czterech z nich dotyczących aktywizacji sołectw, rozwoju bazy sportowej, nowych pracowni językowych i informatycznych czy modernizacji dróg powiatowych i gminnych oraz projektów edukacyjnych i kulturalnych radni województwa mazowieckiego podjęli podczas czerwcowego posiedzenia sejmiku. Dziś podjęto decyzję dotyczącą trzech pozostałych, czyli wsparcia dla OSP, ogródków działkowych oraz na ochronę powietrza.

– Rozdysponowaliśmy właśnie kolejną pulę pieniędzy na programy wsparcia. Tym razem stawiamy na ekologię i zabezpieczenie mazowieckich strażaków w specjalistyczny sprzęt. O tym, jak ważne są takie działania, świadczy duża liczba wniosków, jaka do nas wpłynęła. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się w tegorocznym budżecie wygospodarować dodatkowe środki. Bez nich wiele samorządów lokalnych nie mogłoby zrealizować inwestycji, które w widoczny sposób wpływają na jakość życia mieszkańców naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mowa o Mazowieckim Instrumencie Wsparcia Ochrony Powietrza, Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców Mazowsze oraz OSP – 2019 i Mazowieckich Strażnicach OSP – 2019. Zainteresowanie beneficjentów było bardzo duże. W sumie w ramach tych działań zrealizowanych zostanie  487 inwestycji za ponad 15,5 mln zł, z czego w subregionie siedleckim na realizację 76 inwestycji przeznaczono ponad 2,3 mln zł.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

Ten pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego skierowany był do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Na jego realizację samorząd Mazowsza przeznaczył w sumie przeszło 4,8 mln zł. W sumie z całego województwa wpłynęło 119 wniosków, z których 110 otrzymało dofinansowanie. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 515 tys. zł otrzymało również 12 inwestycji z subregionu siedleckiego. Przyznane środki gminy wykorzystają m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych,  zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza, rewitalizację parku czy też tworzenie terenów zielonych.

– Ten program doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości powietrza na Mazowszu. Im bardziej dbamy o środowisko i częściej stosujemy proekologiczne rozwiązania, tym mniej trujących substancji dostaje się do atmosfery. Dzięki temu dłużej cieszymy się zdrowiem i lepszym życiem ­– zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze
W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W subregionie siedleckim wsparcie w wysokości ponad 53 tys. zł otrzymało 12 inwestycji.

REKLAMA:


– Ogródki działkowe to doskonałe miejsce do rekreacji, a uruchamiając ten program zależało nam przede wszystkim na tym, aby zachęcić Mazowszan do aktywnego i zdrowego stylu życia. To dofinansowanie jest szansą dla działkowców nie tylko na modernizację infrastruktury ogrodniczej, ale też stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spotkań w gronie najbliższych – mówi Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego. 

10 mln zł dla strażaków ochotników
W tym roku samorząd Mazowsza po  raz kolejny uruchomił także dodatkowe wsparcie w wysokości 10 mln zł dla mazowieckich OSP. W ramach pomocy finansowej złożono 516 wniosków, a 285 z nich zostanie dofinansowanych, w tym 52 z subregionu siedleckiego.

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza w wysokości 7 mln zł do 118 mazowieckich jednostek OSP trafią niebawem 72 nowoczesne wozy strażackie oraz 46 zestawów specjalistycznego sprzętu. Wśród dofinansowanych jednostek jest 26 z subregionu siedleckiego, które wzbogacą się o 14 samochodów i 12 zestawów sprzętu.  Na ten cel otrzymają ponad 1,4 mln zł ze środków samorządu województwa mazowieckiego.


– Działalność ochotniczych straży pożarnych to jedno z priorytetowych zadań samorządu województwa. Stałe doposażanie ich w samochody oraz profesjonalny, a przede wszystkim  niezawodny specjalistyczny sprzęt są wręcz niezbędne, aby druhowie mogli efektywnie i skutecznie nieść pomoc ludziom – podkreśla  wicemarszałek Rafał Rajkowski. 

Ponadto dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza w wysokości 2 mln zł modernizację przejdzie 167 strażnic OSP. W subregionie siedleckim środki w wysokości ponad 308 tys. zł trafiło do 26 strażnic.  W budynkach przeprowadzone zostaną m.in. remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej. Oprócz tego mazowiecki samorząd przeznaczy 1 mln zł na zakup ubrań ochronnych dla strażaków.

– Na Mazowszu mamy blisko 2 tysiące jednostek OSP, w których działa ok. 75 tys. świetnie wyszkolonych strażaków. Ich praca wymaga nieustającego wsparcia. Druhowie potrzebują bowiem nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale też solidnej bazy ­
– dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Samorząd województwa mazowieckiego na realizację wszystkich siedmiu programów wsparcia przeznaczył ponad 99 mln zł. Na czerwcowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego radni przyznali dofinansowanie w ramach czterech programów. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w tym roku przeznaczono 11,4 mln zł, na Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze (MIWIS) – 10 mln zł, na Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 5 mln zł oraz 57 mln zł na instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

L.p. BENEFICJENT RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY NAZWA ZADANIA KWOTA POMOCY FINANSOWEJ
1 Miasto Garwolin ROD "WIATEREK" Wykonanie oświetlenia alejek rodzinnego ogrodu działkowego "WIATEREK" w Garwolinie 5 600,00
2 Miasto Garwolin ROD "ZEFIREK" Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji działkowców oraz zakup kosiarki spalinowej 3 200,00
3 Miasto Garwolin ROD "RELAX" Zakup kosiarki spalinowej oraz rębaka elektrycznego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego pn. "RELAX" w Garwolnie 2 800,00
12 Gmina Żelechów ROD "LOTNISKO" Zakup wyposażenia dla ROD "LOTNISKO" w Żelechowie 4 000,00

Lp. BENEFICJENT NAZWA ZADANIA KWOTA POMOCY FINANSOWEJ
3 Trojanów Gmina Nasadzenie zieleni przy publicznym placu zabaw w Trojanowie 4 000
5 Sobolew Gmina Opracownie Plnu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy obolew oraz opracowanie Gminnego Progrmu Niskoemisyjnego 25 000
6 Górzno Gmina Rewitalizacja terenu parku przy przedszkolu w Górznie 73 800
7 Łaskarzew Gmina „Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Łaskarzew w zakresie spełnienia przepisów mazowieckiej uchwały antysmogowej” 50 000
9 Pilawa Miasto i Gmina Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w Mieście i Gminie Pilawa 36 346
10 Pilawa Miasto i Gmina Ograniczanie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów na terenie Miasta Pilawa 52 320
12 Maciejowice Gmina „Rewitalizacja parku w Maciejowicach – etap I” 74 118


Lp. (Gmina/Miasto) OSP Powiat Przedmiot dofinansowania Kwota dofinansowania
1 Gmina Borowie OSP Laliny (230) garwoliński remont drzwi garażowych strażnicy 12 000,00
2 Gmina Garwolin OSP Rębków (124) garwoliński remont bramy garażowej strażnicy 12 000,00
3 Miasto Garwolin OSP Garwolin-Leszczyny (169) garwoliński remont drzwi garażowych strażnicy 12 000,00
4 Gmina Górzno OSP Samorządki (153) garwoliński remont posadzki garażu strażnicy 10 200,00
9 Gmina Maciejowice OSP Podwierzbie (184) garwoliński remont dachu strażnicy 12 400,00
10 Gmina Miastków Kościelny OSP Brzegi (56) garwoliński remont podłóg pomieszczeń strażnicy 12 400,00
15 Gmina Parysów OSP Starowola (118) garwoliński remont stolarki okiennej i drzwiowej strażnicy 12 400,00
16 Miasto i Gmina Pilawa OSP Puznówka (33) garwoliński remont posadzki garażu strażnicy 12 400,00
22 Gmina Sobolew OSP Ostrożeń (61) garwoliński remont dachu strażnicy 12 400,00


Zadanie OSP-2019 na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego
Lp. Gmina/Miasto OSP Powiat Przedmiot dofinansowania kwota dofinansowania
1 Borowie Gmina OSP Chromin (269) garwoliński Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00
2 Garwolin Gmina OSP Sulbiny (214) garwoliński Pompa, rozpieracz ramienny, nożyce hydrauliczne 31 200,00
3 Garwolin Miasto OSP Garwolin (230) garwoliński Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00
4 Górzno Gmina OSP Unin (65) garwoliński Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00
5 Huszlew Gmina OSP Mostów (82) łosicki Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00
12 Parysów Gmina OSP Stodzew (156) garwoliński Motopompa 20 000,00
13 Pilawa Miasto i Gmina OSP Pilawa (173) garwoliński Sprzęt specjalistyczny 3 300,00
14 Pilawa Miasto i Gmina OSP Gocław (174) garwoliński Sprzęt specjalistyczny 5 600,00
17 Sobolew Gmina OSP Sobolew (244) garwoliński Agregat prądotwórczy 21 800,00
18 Sobolew Gmina OSP
Gończyce (245)
garwoliński Turbowentylator oddymiający 6 000,00
19 Sobolew Gmina OSP Ostrożeń (246) garwoliński Sprzęt specjalistyczny 4 900,00
20 Sobolew Gmina OSP Kownacica (247) garwoliński Sprzęt specjalistyczny 4 900,00
21 Sobolew Gmina OSP Sokół (248) garwoliński Sprzęt specjalistyczny 2 500,00
22 Sobolew Gmina OSP
Godzisz-Kobusy (249)
garwoliński Sprzęt specjalistyczny 4 300,00
23 Sobolew Gmina OSP Chotynia (250) garwoliński Sprzęt specjalistyczny 3 300,00
26 Wilga Gmina OSP Wilga (187) garwoliński Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe 100 000,00


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Więcej powietrza (, #IP d841e17cf5) Odpowiedz

Właśnie w ramach wsparcia ochrony powietrza wycięto zagajnik drzew odgradzający pracowniczy dom przy szpitalu od hałasu i spalin z Lubelskiej. Tylko tak dalej , a poczujemy się całkiem ochronieni przed świeżym powietrzem przez cały rok.Bhawo autor!