Ciekawe tematy z Garwolina

Policjanci edukują młodzież przeciw uzależnieniom

Dodano:
garwolin - Policjanci edukują młodzież przeciw uzależnieniom

Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Garwolinie w ostatnim czasie prowadzą intensywne działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych, prawnych oraz społecznych, wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Działaniami objęci są przede wszystkim uczestnicy różnych form letniego wypoczynku oraz ich opiekunowie.

Podczas takich spotkań opiekunowie mają możliwość dowiedzieć się czym są dopalacze – jak wyglądają, jaki jest ich skład chemiczny, pochodzenie i działanie fizjologiczne (często toksyczne lub uzależniające). W trakcie spotkań przypominane są procedury postępowania kierowników i opiekunów turnusów letniego wypoczynku oraz zasady współpracy z Policją w sytuacjach stwierdzenia posiadania lub znajdowania się osoby niepełnoletniej pod działaniem substancji psychoaktywnej. Każdorazowo opiekunowie otrzymują materiały profilaktyczne i edukacyjne, takie jak planszowe identyfikatory narkotyków.

Na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą policjanci promują zdrowy stylu życia, postawy wolne od substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych wynikających z ich używania. Podczas spotkań młodzi ludzie mają możliwość skorzystania z alkogogli, które pozwalają przekonać się, jak bardzo substancje psychoaktywne zmieniają świadomość i upośledzają zmysły.

Używanie przez młodzież substancji psychoaktywnych, przede wszystkim narkotyków i dopalaczy, jest zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym dla młodego organizmu. W okresie letniego wypoczynku dzieci i młodzież szkolna z powiatu garwolińskiego dysponuje większą ilością czasu wolnego. W tym czasie młode osoby narażone są na pierwszy kontakt z nowymi substancjami psychoaktywnymi lub innymi środkami odurzającymi. To także czas, kiedy organizowane są różne formy zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Udział niepełnoletnich w wydarzeniach tego typu stwarza potencjalne zagrożenie zaistnienia przestępstw związanych z posiadaniem, rozprowadzaniem i udzielaniem środków odurzających.

Samo używanie substancji psychoaktywnych przez osoby nieletnie jest przejawem demoralizacji, który może skutkować popełnieniem przestępstw lub wykroczeń. Od początku 2019r. na terenie podległym KPP Garwolin odnotowano 1 zgłoszenie dotyczące zatrucia dopalaczami osoby niepełnoletniej. W skali całego kraju tego typu przypadki nie są odosobnione. W powiecie garwolińskim w bieżącym roku ujawniono 11 osób nieletnich znajdujących się pod działaniem alkoholu, w tym 2, które z objawami zatrucia trafiły do szpitala.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.