Wiadomości z Garwolina

Kolejny sukces nauczycieli z Dwójki

Dodano:
garwolin - Kolejny sukces nauczycieli z Dwójki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie znów stawia sobie nowe wyzwania. Dwie nauczycielki: Regina Jurkowska i Anna Ściblak napisały projekt Erasmus Plus „Spotkajmy się na europejskim szlaku”, który został zatwierdzony do realizacji. Głównym jego celem jest wzrost wiedzy na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego, nabycie umiejętności kształtowania tego dziedzictwa przez uczniów ze szkół z Garwolina, Dionysos, San Marcello, Cordoby i Canidelo na poziomie

 dającym im przygotowanie do pełnienia roli liderów kultury europejskiej.W ramach projektu będą realizowane ciekawe zajęcia.Obie panie mogą cieszyć się zawodowym sukcesem, bo to ich drugi wspólnie napisany projekt Erasmus Plus. Napisanie obecnego projektu zajęło im dwa miesiące intensywnej współpracy.
Oprócz ich szkoły wezmą w nim udział nowe szkoły partnerskie z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Grecji.

Projekt był skierowany do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Został złożony w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 2. Partnerstwa Współpracy Szkół – KA229.

„Spotkajmy się na szlaku”  to projekt współpracy międzynarodowej, którego głównym celem jest wzrost wiedzy na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego, nabycie umiejętności kształtowania tego dziedzictwa przez 125 uczniów ze szkół z Garwolina, Dionysos, San Marcello, Cordoby i Canidelo w wieku 11-15 lat na poziomie dającym im przygotowanie do pełnienia roli liderów kultury europejskiej. Projekt zakłada, że dzięki jego realizacji nastąpi wzrost zainteresowania uczniów światem kultury i sztuki, zwiększy się tolerancja dla innych kultur, motywacja do uczenia się, nauczania, szkoleń oraz rozwiną się kompetencje nauczycieli z zakresu nowoczesnych, aktywnych metod nauczania.

REKLAMA:


Podczas realizacji projektu uczestnicy poznają strategie uczenia się, rozwiną umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustnych i autoprezentacji. Nauczą się sposobów radzenia sobie ze stresem. Dzięki wymianie doświadczeń kadry podczas projektowych spotkań roboczych i upowszechnieniu dobrych praktyk uczestnicy wpłyną na zmniejszenie różnic edukacyjnych oraz będą mieli możliwość wprowadzania innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach macierzystych. Integrowaniu i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczestników posłużą wspólne zajęcia edukacyjne i eksperymentalne, a także gry i zabawy terenowe. Językiem komunikacji pomiędzy partnerami jest język angielski, dlatego osoby zaangażowane w projekt rozwiną swoje kompetencje językowe. Działania takie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, narzędzi, metod nauczania doraźnie zapobiegną niepowodzeniom szkolnym i wczesnemu kończeniu edukacji.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 135 689,25 euro dla całej grupy projektowej. Będzie realizowany przez 24 miesiące od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021.

zdjęcie: Garwolin.pl


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.