Wiadomości z Garwolina

Szkoła dla dorosłych Wiedza.pl zaprasza!

Dodano:
garwolin - Szkoła dla dorosłych Wiedza.pl zaprasza!

Z początkiem września rusza nowy rok szkolny. Zachęcamy do nauki w szkole WIEDZA.pl wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę w przyjaznych warunkach. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz bogato wyposażone zaplecze edukacyjne z pewnością umożliwią Państwu rozwój i osiągniecie zamierzonego celu w postaci zdobycia nowych kwalifikacji.


Czekamy na Wasze zgłoszenia w sekretariacie szkoły, który znajduje się w Garwolinie przy ulicy Krótkiej 1 (II piętro).


Szkoła kształcąca w formie zaocznej jest propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy:
    • poszukują możliwości uzupełnienia wiedzy,
    •  chcą zdobyć tytuł zawodowego technika bez konieczności rezygnacji z wykonywanej  pracy.

LICEUM
- W ramach szkoły, dorośli mogą kształcić się w trzyletnim lub czteroletnim liceum ogólnokształcącym.
- Liceum daje dorosłym możliwość kształcenia się w szkole średniej.
- Stwarza szansę uzupełnienia wykształcenia - na przykład osobom, które z przyczyn losowych przerwały naukę.
- Przygotowuje wszystkich chętnych absolwentów szkół zawodowych, gimnazjalnych i podstawowych do egzaminu maturalnego.
- Ponadto posiada doświadczoną kadrę pedagogiczną.
- W szkole nauczane są dwa języki obce - angielski i niemiecki.

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

- Przeznaczona ona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie.
- Absolwenci liceum lub technikum będą mogli w przeciągu dwóch lat zdobyć zawód.
- Słuchacze mogą liczyć na doradztwo zawodowe i praktyki u potencjalnych pracodawców.
- Nauczany jest także język obcy zawodowy.
- W ofercie można uzyskać wykształcenie m.in.:
    • technika administracji,
    • technika BHP,
    • technika rachunkowości,
    • technika usług kosmetycznych.

Absolwent szkoły:

    • nabywa praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem zawodu,
    • ma również możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych w pokrewnym kierunku,
    • przygotowuje się do wykonywania pracy zawodowej,
    • przemyślane i konsekwentne poruszanie się w realiach zmieniającego się rynku pracy.
      
Technik administracji będzie przygotowany do:
    • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej (zarówno np. w jednostce administracji samorządowej, jak i rządowej, a także w przedsiębiorstwie),
    • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
    • prowadzenia postępowania administracyjnego.
     
Technik rachunkowości będzie posiadał:
    • umiejętności związane z prowadzeniem rachunkowości,
    • rozliczaniem danin publicznych,
    • rozliczaniem wynagrodzeń, składek pobieranych przez ZUS,
    •  prowadzaniem analizy finansowej.
     
Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będzie przygotowany do:
    • Oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
    • Rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
    • Współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
    • Organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
     
Technik usług kosmetycznych zdobędzie:
    • Umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej,
    • Umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe,
    • Umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu kosmetyczki,
    • Kwalifikacje do pracy w gabinecie kosmetycznym czy ośrodku SPA.
    
Osoby zainteresowane większą ilością informacji dotyczących szkoły mogą je uzyskać pod numerem telefonu - 694 011 512 lub w sekretariacie szkoły przy ul. Krótkiej 1. Garwolin, II piętro.

Artykuł sponsorowany