KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Żelechów: 50. rocznica nadania szkole imienia Joachima Lelewela i sztandaru

Dodano:
garwolin - Żelechów: 50. rocznica nadania szkole imienia Joachima Lelewela i sztandaru

10 października Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie obchodziło 50. rocznicę nadania szkole imienia oraz sztandaru. Święto to było okazją do przypomnienia sylwetki patrona liceum, udziału sztandaru w licznych wydarzeniach szkolnych i lokalnych oraz przywołania historii szkoły.

Przed rozpoczęciem uroczystości delegacja klas mundurowych złożyła wiązanki na grobach dyrektorów liceum: założyciela szkoły, pana Władysława Opali, oraz inicjatorki nadania imienia i sztandaru, pani Antoniny Salwy. 

O godz. 9.00 wszyscy uczniowie zgromadzili się w szkole. Podczas spotkań z wychowawcami otrzymali pamiątkowe tarcze. Pół godziny później młodzież i nauczyciele ruszyli do kościoła uformowaną kolumną, którą prowadził mł. aspirant Marcin Cichecki. Następnie szedł poczet sztandarowy szkoły (Natalia Jurzysta, Aleksandra Wydrzyńska, Dawid Kowalski, Angelika Siwek, Weronika Tratkiewicz i Jakub Brzozowski)  oraz kompania honorowa klas mundurowych.

Mszę świętą koncelebrował ksiądz prałat Eugeniusz Filipiuk, proboszcz parafii Zwiastowania NMP, oraz zaproszeni goście: ksiądz Krzysztof Banasiuk i ksiądz Krzysztof Cąkała. O oprawę liturgiczną zadbali uczniowie klasy pierwszej i drugiej. Okolicznościową dekorację wykonała siostra Dorota Kopek (siostra Dawida) we współpracy z nauczycielkami szkoły - Katarzyną Muchą i Agnieszką Osial. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe szkół powiatowych (Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem), szkół gminnych z Żelechowa (Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku).

Po mszy wszyscy uroczyście przeszli do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część obchodów jubileuszu.  Pamiątkową tablicę upamiętniającą 50. rocznicę nadania szkole imienia Joachima Lelewela i sztandaru odsłonili: dyrektor LO Sylwia Tomaszek, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, poprzednia dyrektor szkoły Regina Gromoł oraz Małgorzata Serwicka, absolwentka liceum, wchodząca w skład pierwszego pocztu sztandarowego z 1969 roku i Tadeusz Skwarczyński, chorąży kolejnego pocztu.

O godz. 11.30 goście zebrali się na sali gimnastycznej.  Uroczyście wprowadzono kompanię honorową klas mundurowych, sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela i  zaproszonych szkół powiatowych. Odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor Sylwia Tomaszek powitała zaproszonych gości. Byli to: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, wicestarosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska, dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Sałata, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik i dwaj wiceprzewodniczący - Andrzej Brych i Maciej Mucha, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Weronika Teperek-Duchna, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem Janusz Kowalski,  Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Justyna Maszkiewicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski, zastępca komendanta powiatowego policji w Garwolinie insp. Dariusz Rogala, prezes OSP Żelechów Grzegorz Rosłaniec, proboszcz parafii w Żelechowie ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, wieloletnia dyrektor liceum Regina Gromoł, dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat garwoliński i gmina Żelechów oraz innych instytucji powiatowych i gminnych, przedstawiciele Rady Rodziców, a zarazem absolwentki szkoły: Justyna Borzęcka, Barbara Szyszkiewicz i Anna Abramska-Syroka, Andrzej Bernacki, zaangażowany w życie szkoły przedstawiciel rodziców sprzed dwudziestu lat,  emerytowani i dawni nauczyciele oraz pracownicy szkoły (Stefan Król, Ewa i Tadeusz Żukowscy, Sławomira Kerklewicz, Elżbieta Opala, Teresa Piskorska, Halina Wojtowicz,  Wanda Wojtowicz, Jadwiga Marczak, Witold Cmiel, Danuta Frydel, s. Dawida) oraz obecne grono pedagogiczne, a także  pracownicy niepedagogiczni szkoły i uczniowie.

REKLAMA:


Szczególnymi gośćmi uroczystości byli absolwenci stanowiący składy pocztów sztandarowych: Małgorzata Serwicka, Tadeusz Skwarczyński, Agnieszka Chmielewska (Maszkiewicz), Katarzyna Mucha, Aleksandra Kosiorek (Mika). Ponadto wśród zgromadzonych uczestnikami pocztów sztandarowych w minionych latach byli: burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, dyrektor liceum Sylwia Tomaszek oraz nauczycielki szkoły: Urszula Kobielus i Olga Witek-Cichecka.

Powitani goście otrzymali symboliczne kwiaty i pamiątkowe tarcze. Młodzież rozdawała też publikacje okolicznościowe, przybliżające informacje o patronie, historii szkoły oraz współczesnym funkcjonowaniu żelechowskiej placówki.

Następnie uczniowie Gabriela Kaszuba i Jakub Zowczak przedstawili sylwetkę patrona liceum – Joachima Lelewela, opatrując jego życiorys licznymi cytatami wyświetlanymi na slajdach. W prezentacji multimedialnej zaś ujęli udział pocztu sztandarowego w wydarzeniach roku szkolnego, uroczystościach lokalnych czy ważnych rocznicach.

Głos zabrali goście. Wyrażając uznanie dla dokonań liceum, gratulowali wspaniałego patrona i pięknych szkolnych patriotycznych tradycji. Przekazali na ręce pani dyrektor kwiaty, pamiątkowe grawerki i listy gratulacyjne. Byli to: poseł Grzegorz Woźniak, wicestarosta Iwona Kurowska, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, dyrektor siedleckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Sałata, burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, przedstawiciele Rady Rodziców oraz absolwenci szkoły: Teresa Bąk oraz Małgorzata Serwicka, wspominająca wydarzenia z 1969 roku, Andrzej Chmielewski, który wraz z żoną był inicjatorem i fundatorem posadzenia przy szkole pamiątkowego dębu. Drzewu nadano imię ,,Janusz”, chcąc w ten sposób upamiętnić Janusza Grzyba – pierwszego chorążego pocztu sztandarowego szkoły, absolwenta i nauczyciela języka niemieckiego w liceum, późniejszego pracownika MSZ i ambasady polskiej w Niemczech, mocno związanego ze szkołą. W wydarzeniu uczestniczyły żona Elżbieta Grzyb i siostra Urszula Grzyb.

Obchody uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów liceum.  Wspomnienia życia szkolnego sprzed lat przypomnieli uczniowie: Anna Frączek, Wiktoria Kliczek, Damian Nakonieczny i Jakub Zowczak. Świetnym uzupełnieniem wspomnień były piosenki zaprezentowane przez chór szkolny, działający pod kierunkiem pani Anny Kapczyńskiej. Uwagę zgromadzonej publiczności zwracali przede wszystkim soliści: Gabriela Lesisz, Natalia Krawczyk i Dominik Dębiński. Scenariusz programu opracowała pani Anna Włodarczyk.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Sylwia Tomaszek raz jeszcze podziękowała gościom za przybycie i uświetnienie swoją obecnością obchodów 50. rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. Słowa wdzięczności skierowała też do nauczycieli,  bardzo licznie zaangażowanych w prace przygotowujące do jubileuszu.

Część oficjalną zakończono słodkim poczęstunkiem rocznicowym dla wszystkich zebranych - tortem ufundowanym przez pana Andrzeja Brycha. Uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na obiad do szkolnej świetlicy. Chętni wpisywali się do księgi pamiątkowej, zwiedzali szkołę. Spotkaniom towarzyszyły rozmowy i wspomnienia.

Oprawę fotograficzną uroczystości zapewnił absolwent liceum Wojciech Mosior.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 52

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Rocznica (, #IP 996083c976) Odpowiedz

Czy te wszystkie obchody są potrzebne? Zwłaszcza w szkołach trzeba się zastanowić.