KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

14,7 mln zł na drogę 801 w 2020r.

Dodano:
garwolin - 14,7 mln zł na drogę 801 w 2020r.

Radni województwa mazowieckiego na drogę wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa przeznaczą 14,7 mln zł. W 2020r. skorzystają też gminy z powiatu garwolińskiego. Z budżetu województwa popłyną środki m. in. na obiekty sportowe i jednostki OSP z powiatu garwolińskiego. O tym na końcu tekstu. Przyszły rok zapowiada się rekordowo pod względem wydatków – 3,7 mld zł, w tym aż ponad 1,1 mld zł na inwestycje. Niestety, blisko 600 mln zł Mazowsze musi przeznaczyć na „janosikowe”. Podczas obrad

sejmiku, 19 listopada, odbyło się pierwsze czytanie budżetu na 2020 r. Ostateczną decyzję radni województwa mazowieckiego podejmą podczas grudniowej sesji sejmiku.

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa w 2020 r. wyniesie 592 mln zł.

– To kolejny rok, w którym będziemy mieli do czynienia ze znacznym wzrostem zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Podobnie jak w 2018 r., ponad 1,1 mld zł przeznaczymy na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Dobra informacja jest taka, że w tym roku będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe programy wsparcia skierowane do mazowieckich gmin i powiatów. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Stąd w niektórych programach pula środków będzie nawet dwukrotnie większa niż dotychczas – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zaplanowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2020 r. dotyczą w dużej mierze infrastruktury transportowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 577 mln zł. Ponad 463 mln zł będzie przeznaczone na  budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Blisko 257 mln zł pochłoną inwestycje w mazowieckich szpitalach, a ponad 106 mln zł w instytucjach kultury. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. W przyszłym roku wyniosą one łącznie 371 mln zł. Ponad 110 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na programy wsparcia dla mazowieckich gmin, powiatów i jednostek OSP.

Największe inwestycje planowane na 2020 r.

Drogi
-– Nie zwalniamy tempa. Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich w przyszłym roku przeznaczymy ponad 463 mln zł. Wśród zadań priorytetowych znalazła się obwodnica Grodziska Mazowieckiego, długo wyczekiwana budowa drogi do węzła Wołomin na trasie S-8, a także rozbudowa drogi relacji Klwów-Szydłowiec. Jednym słowem to będzie bardzo pracowity rok – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski

REKLAMA:


Mieszkańcy powiatu garwolińskiego oprócz S17 często korzystają też z drogi wojewódzkiej 801, by dostać się do stolicy.
Wśród największych inwestycji znalazła się również droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa – 14,7 mln zł.

Zdrowie
– W przyszłym roku zaplanowaliśmy blisko 257 mln zł na modernizację i doposażenie mazowieckich szpitali. To niezwykle ważne środki. Nowoczesny sprzęt, wyremontowane oddziały – robimy to z myślą o bezpieczeństwie i komforcie naszych mieszkańców. W przyszłym roku planujemy szereg inwestycji, w tym m.in. utworzenie ośrodków udarowych w szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Płocku i w Ciechanowie. Obecnie na całym Mazowszu są tylko trzy takie ośrodki – dwa w Warszawie, jeden w Grodzisku Mazowieckim. Chcemy, aby każdy mieszkaniec Mazowsza miał takie same szanse na otrzymanie fachowej pomocy – podkreśla członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Kultura
– Ponad 106 mln zł w przyszłym roku trafi do naszych placówek kulturalnych. To trzecia pozycja w naszym budżecie. Plany są bardzo ambitne. W przyszłym roku będziemy kontynuować modernizację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu, skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego czy rozbudowę Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Oczywiście to tylko przykłady – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Programy wsparcia
– Nasze programy wsparcia z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Stąd decyzja o ich kontynuacji. Często podczas spotkań z przedstawicielami gmin i powiatów słyszę, jak wielkie mają potrzeby. Jest bardzo wiele zadań, na których realizację po prostu nie mają środków. Dlatego chętnie korzystają z naszych programów i sięgają po dodatkowe wsparcie na budowę boisk, doposażenie pracowni czy aktywizację sołectw – podkreśla członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP władze Mazowsza przeznaczą w 2020 r. ponad 110 mln zł. W przyszłym roku realizowane będą:
    • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł,
    • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł,
    • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł,
    • Mazowiecki program dofinansowania pracowni informatycznych i językowych – 10 mln zł,
    • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł,
    • Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł,
    • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektor a finansów publicznych – 6 mln zł,
    • Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł,
    • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 2020 – 1 mln zł.

zdjecie: GSV 2013r.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Kasa na drogę? (, #IP 52f65c464f) Odpowiedz

Zapłaćcie ZŁODZIEJE najpierw za ziemię którą zabraliście pod tą drogę,a ludzie nie mają jak na pole dojechać! ZŁO DZIE JE!

stachu (, #IP 0fa6a2f546) Odpowiedz

a gdzie są piniodze za las ?