KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Młodzież z Ekonomika pomaga i otrzymuje cenne certyfikaty

Dodano:
garwolin - Młodzież z Ekonomika pomaga i otrzymuje cenne certyfikaty

Już po raz drugi uczniowie ZSP nr 1 w Garwolinie pomagają innym w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Społeczna praca uczniów pomogła potrzebującym oraz doposażyła biblioteki.


Zwolnieni z Teorii to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie realizują projekty społeczne, które sami wymyślają. W ramach projektu uczniowie nie tylko poznają potrzeby lokalnej społeczności, ale zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów. Idea jest prosta – projekt ma robić coś dobrego dla innych. To w jaki sposób to zrobią, zależy tylko od nich.

REKLAMA:


W tym roku uczniowie postanowili zorganizować zbiórkę dla najbardziej potrzebujących. Drużyna w składzie: Jakub Cabaj, Paulina Gawryś, Wiktoria Maciejewska, Kamil Podgórski, Karolina Rudzka, Sylwia Stodulska, Michał Szaniawski, Weronika Wojtasiewicz, Beata Zięcina, Olivia Mróz, przygotowała świąteczne paczki dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce oraz Świetlicy „Przystań” w Garwolinie.  Dzięki wsparciu uczniów udało się również przekazać książki dla Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie i Szkolnej Biblioteki.

Zbiórka wśród uczniów trwała od 2 do 6 grudnia 2019 r. To właśnie dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się zebrać potrzebne rzeczy. Należy podkreślić, że wsparcia rzeczowego udzieliła również Szkolna Rada Rodziców i Starostwo Powiatowe. Uczestnicy olimpiady zdobyli międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

Uczniowie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.

Szczególnie podziękowania należą się dyrektor ZS nr 1 Marzenie Tudek oraz opiekunom: Jolancie  Konarzewskiej, Agnieszce Karwowskiej oraz wicedyrektorowi Dariuszowi Stanaszkowi.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 11

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.