Wiadomości z Garwolina

Gmina Parysów wyda w tym roku prawie 24 mln zł

Dodano:
garwolin - Gmina Parysów wyda w tym roku prawie 24 mln zł

Rada wraz z wójt i pracownikami urzędu zaplanowali dochody gminy Parysów na prawie 24 mln zł. 3 mln 380 tys. zł samorząd przeznaczy na wydatki majątkowe. Sprawdź najważniejsze inwestycje w 2020r.


Dochody
Budżet gminy Parysów po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę 20 888 500,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 20 388 500,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 3 639 255,00 zł, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych stanowią kwotę 2 134 132,00 zł.

Znaczącą kwotę stanowią dochody na realizację zleconych w dziale rodzina 7 283 000,00 zł z czego kwota 5 248 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus.

Subwencja oświatowa zaplanowana została w kwocie 4 160 876,00 zł, a subwencja wyrównawcza i równoważąca w wysokości 3 754 991,00 zł.

Wydatki
Wydatki budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 23 729 800,00 zł; w tym wydatki bieżące 20 369 187,85 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 3 360 612,15 zł.

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowane zostały w wysokości 7 136 968,00 zł oraz wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, głównie funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 217 224,00 zł.

REKLAMA:


Łącznie na zadania oświatowe została zaplanowana kwota w wysokości 7 354 192,00 zł, stanowi to 30,99% zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

Subwencja oświatowa wynosi 4 160 867,00 zł, a dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego to kwota 199 743,00 zł. Z budżetu gmina ze środków własnych dołoży kwotę 2 993 582,00 zł.

Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny i zostały zaplanowane w wysokości 8 383 832,36 zł.

Wydatki majątkowe w gminie Parysów w 2020r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Parysów pochłonie 800 tys. zł. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Parysów, radni zapisali 300 tys. zł.

Wśród ważniejszych inwestycji drogowych należy wymienić przebudowę drogi 933 w miejscowości Parysów za 100 tys. zł. Przebudowa drogi we wsi Łukówiec, podobnie jak przebudowa drogi w Słupie, wyniesie według planu 50 tys. zł.

Wykonanie nasadzeń roślinnych w gazonach na Rynku w Parysowie to koszt 80 tys. zł. 1 mln 350 tys. zł pochłonie przebudowa Rynku w Parysowie.

Gmina wyda 100 tys. zł na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Wola Starogrodzka. 200 tys. zł zostało przeznaczone na przebudowę budynku OSP w Kozłowie. Na wymianę dachu na budynku OSP Starowola gmina zapisała 76 tys. zł. Wymiana dachu na budynku OSP Stodzew pochłonie 50 tys. zł. Wymiana dachu oraz docieplenie budynku OSP Wola Starogrodzka pochłonie podobną kwotę.

Oświetlenie ulic we wsi Żabieniec będzie kosztowało 40 tys. zł. Na utwardzenie terenu przy świetlicy we wsi Poschła władze zapisały 40 tys. zł.

125 tys. zł to kwota jaką samorząd zapłaci za przebudowę parkanu przy kościele od strony wschodniej. Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w miejscowości Parysów uszczupli budżet o 44 tys. zł.

zdjecie: parysow.pl


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.