Wiadomości z Garwolina

Otrzymali wsparcie na ochronę zdrowia

Dodano:
garwolin - Otrzymali wsparcie na ochronę zdrowia

170 tys. zł trafi do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Stowarzyszenie Pomocna dłoń uzyska 50 tys. zł a PCK 14 tys. zł. Burmistrz Garwolina ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020roku w zakresie ochrony zdrowia.


W poniedziałek 10 lutego burmistrz Garwolina ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony zdrowia.

Wnioski zaakceptowane
Na prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym z problemem alkoholowym i problemem narkomanii, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom pozyska 170 tys. zł z budżetu miasta.

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń pozyska 20 tys. na pomoc psychologiczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania. Te środki mają też pomóc zapobiegać przemocy w rodzinie. 30 tys. zł, to samo stowarzyszenie uzyska na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

REKLAMA:


Stowarzyszenie Św. Franciszka otrzyma 4 tys. zł na organizację i promocję lokalnego wolontariatu. Do PCK wpłynie 14 tys. zł na ochronę zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz popularyzację i organizowanie honorowego krwiodawstwa.

Wnioski odrzucone

Stowarzyszenie Proobronne Garda ze względów formalnych nie uzyskało wsparcia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją.

Stowarzyszenie Trzeźwi Bądźcie ze względów merytorycznych nie może liczyć na dotację na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim – prowadzenie grup samopomocowych osób uzależnionych i współuzależnionych.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.