Ciekawe tematy z Garwolina

Wcześniejsza spłata kredytu konsumpcyjnego - zwrot kosztów

Dodano:
garwolin - Wcześniejsza spłata kredytu konsumpcyjnego - zwrot kosztów

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 września 2019 r.- w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, istnieje możliwość złożenia wniosku do banku o obniżenie i zwrot kosztów takiego kredytu np. opłat, prowizji czy kosztów ubezpieczenia. Zwrot ten powinien być proporcjonalny. Oznacza to zatem, że powinien on obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.Przykład:

W sytuacji gdy opłaty, prowizje, czy koszty ubezpieczenia związane z rocznym kredytem wyniosły 1200 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, konsument powinien uzyskać zwrot 600 zł.

Pamiętać należy jednak, że zwrot taki dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich tzn. takich, które są udzielane konsumentom, których wartość nie przekracza 255 550 zł oraz nie są zabezpieczone hipoteką. Za konsumenta uważa się natomiast osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Nadto, aby móc skutecznie ubiegać się o zwrot kosztów należy pamiętać, że kluczowa jest data zawarcia umowy kredytowej tzn. powinna być ona zawarta nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 r.  Data ta związana jest z dniem wejścia w życie Ustawy o kredycie konsumenckim. Wniosek (reklamacje) należy złożyć jak najszybciej aby uniknąć przedawnienia.

REKLAMA:


Aby ubiegać się o zwrot wystarczy złożyć pisemny wniosek (reklamacje) do banku zawierający dane osobowe kredytobiorcy (oprócz imienia i nazwiska, adres, dane kontaktowe np. adres email czy numer telefonu), dane dotyczące umowy kredytowej tj. data i numer oraz wskazanie na żądanie zwrotu pobranych opłat w związku z orzeczeniem TSUE i numer rachunku bankowego na jaki ma nastąpić zwrot. Ważne jest także to, aby na wniosku znalazł się własnoręczny podpis kredytobiorcy.
Przedmiotowe pismo można złożyć zarówno osobiście w banku (koniecznie należy pamiętać o potwierdzeniu złożenia wniosku – dlatego należy mieć ze sobą kopię wniosku tak, aby osoba przyjmująca wniosek mogła oznaczyć na nim datę wpływu) jak i poprzez nadanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej. Bank ma na rozpatrzenie takiego wniosku (reklamacji) 30 dni.

W przypadku odrzucenia wniosku przez Bank można zwrócić się o pomoc do  Rzecznika Finansowego, a także dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.

Źródła:
Wyrok TSUE z 11 września 2019 r. w sprawie C 383/18
www.rf.gov.pl
www.uokik.gov.pl

Kancelaria Adwokacka Ewa Glajzer
ul. Józefa Piłsudskiego 20a
05-410 Józefów
Polska
tel. 660 700 200


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.