KurierGarwoliński.pl

bedok styczen 2020

Wiadomości z Garwolina

Ponad 25 mln zł w budżecie miasta Łaskarzew

Dodano:
garwolin - Ponad 25 mln zł w budżecie miasta Łaskarzew

W tym roku samorząd miasta Łaskarzew wyda 25 mln 475 tys. zł, z czego wydatki majątkowe pochłoną ponad milion zł. Sprawdź najważniejsze inwestycje.

Dochody miasta wyniosą 25 472 909,95 zł, w tym: dochody bieżące 25 039 564,95, a dochody majątkowe  433 345,00zł.

Na dochody te składają się głównie: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - 4 527 280,00 zł, dochody na realizację zadań zleconych – 6 952 098,00zł z czego kwota 4 629 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus.

Subwencja oświatowa zaplanowana została w kwocie 5 610 550,00 zł, a subwencja wyrównawcza w wysokości 1 950 802,00  zł.

Wydatki

Wydatki budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 24 898 132,15 zł,  w tym: wydatki bieżące 23 849 287,15 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 1 048 845,00 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 574 777,80, która została przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wydatki na zadania oświatowe zaplanowane zostały w wysokości 10 546 695,00 zł, stanowi to 41,40 % zaplanowanych wydatków na 2020 rok.
Subwencja oświatowa wynosi 5 610 550,00 zł, a dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego to kwota ok. 240 000,00 zł. (dokładana kwota nie jest jeszcze znana, jest to wartość szacunkowa na podstawie zeszłego roku). Dochody jednostek oświatowych to kwota 325 600,00zł. Gmina ze środków własnych dołoży kwotę ok. 4 370 000,00 zł.

Kolejnym znaczącym wydatkiem są wydatki na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny i zostały zaplanowane w wysokości 8 190 751,00 zł. z czego dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 7 032 340,00 zł.

REKLAMA:


Wydatki majątkowe w mieście Łaskarzew w 2020 r.

Jednym z ważniejszych wydatków jest budowa sieci kanalizacyjnej 400,000 zł. Wśród ważniejszych inwestycji drogowych należy wymienić: przebudowę ul. Przychód za 10 000,00zł koszt dokumentacji). Samorząd złoży wniosek o dofinansowanie tego zadania do Funduszu Dróg Samorządowych.

Innym ważnym zadaniem jest przebudowa ul. Kolejowej - 200 000,00zł, przebudowa drogi na Leokadię 50 000,00zł  (w tym przypadku samorząd również złoży wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych), przebudowa ul. Rynek Mały – 348 345,00 zł (dofinansowanie z PROW 218 345,00 zł).

Początkowo w budżecie zostało zapisane dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji – 40 500,00, ale obecnie radni postanowili o wstrzymaniu dofinansowania.

Miasto przystąpiło do realizacji projektu „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta Łaskarzew”, na który otrzymało 100 % dofinansowania
w wysokości 642 292,83 zł. 


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.