lemar lipiec 2021

Garwolin Sport

Garwolanka znów zaprasza! Otwarcie 20 czerwca

Dodano:
garwolin - Garwolanka znów zaprasza! Otwarcie 20 czerwca

Od najbliższej soboty w Garwolinie znów będzie można popływać. Po ponad trzech miesiącach przerwy Pływalnia Miejska „Garwolanka” otwiera się ponownie dla klientów - z uwzględnieniem wszyst-kich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 20 czerwca z basenu będzie można skorzystać za darmo!


- Świętujemy właśnie Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego i dlatego właśnie w sobotę, 20 czerwca, zapraszamy wszystkich na bezpłatne korzystanie z pływalni. Po ponad 3 miesiącach prze-rwy spowodowanej epidemią koronawirusa, wracamy pełni optymizmu i chęci do spotkania z mieszkańcami. Mamy nadzieję, że podobnie jak przez te ostatnie 7 lat, tłumnie odwiedzać będziecie Państwo naszą ,,Garwolankę”
– mówi Jarosław Kargol, dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwo-linie.

Czas przestoju i brak wody w nieckach basenowych nie był czasem straconym. Wykorzystano go do wykonania prac naprawczych, konserwatorskich i porządkowych. Baseny zostały ponownie wypeł-nione wodą, która w tej chwili przechodzi wszystkie niezbędne badania, tak żeby 20 czerwca w dniu ponownego udostępnienia, była w pełni bezpieczna dla użytkowników.

Pływalnia Miejska „Garwolanka” znów będzie otwarta, ale będą obowiązywały na niej nowe zasady zgodne z obowiązującymi zaleceniami. Popływać będzie można każdego dnia tygodnia w godzinach 8:00-20:00. Będzie obowiązywał jednak zmniejszony limit osób korzystających z basenu. Basen sportowy – 24 osoby, maksymalnie 4 osoby na torze, basen rekreacyjny także 24 osoby. Łącznie na hali basenowej będzie mogło przebywać jednocześnie 48 osób. Do odwołania wyłączone z użytku zostają sauny, jacuzzi oraz zjeżdżalnia.

- Wprowadziliśmy nowy regulamin korzystania z pływalni, uwzględniający zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, przeszkoliliśmy załogę pływalni pod kontem bezpie-czeństwa własnego i klientów na basenie. Oprócz standardowego sprzątania obiektu, dodatkowo regularnej dezynfekcji poddane zostaną powierzchnie wspólne takie jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody – wylicza Jarosław Kargol.

Jak wynika z ekspertyzy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higie-ny ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 poprzez wodę jest oceniane jako bardzo niskie.
System uzdatniania wody zastosowany w garwolińskiej pływalni jest nowoczesny i bardzo skutecz-ny. W pełni zautomatyzowany, kontrolujący parametry wody przez 24 godziny na dobę i nadzoro-wany przez wykwalifikowanego technika basenowego. Sposób uzdatniania wody – podchlorynem sodu – powoduje, że koronawirus COVID-19 jest całkowicie niszczony.

- Jako załoga Pływalni ,,Garwolanka” dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt na obiekcie był bezpieczny. Mamy nadzieję, że po tej długiej i nieplanowanej przerwie, „Garwolanka” znów będzie tętniła życiem – podkreśla dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.
„Garwolanka” zaprasza także do skorzystania z siłowni, zajęć fitness, aqua fitness oraz jogi.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy są dostępne na www.garwolanka.com.pl

Artykuł sponsorowany