lemar lipiec 2021

Rozrywka | Kultura Garwolin

570 tys. na aktywizację sołectw w powiecie garwolińskim

Dodano:
garwolin - 570 tys. na aktywizację sołectw w powiecie garwolińskim

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Ponad 1,1 mln zł na realizację 115 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z powiatów siedleckiego i garwolińskiego.

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

- MIAS to program, dzięki któremu społeczności lokalne, przy wsparciu samorządu województwa, mogą stworzyć sobie warunki do godnego życia i odpoczynku. Cieszymy się, że mieszkańcy sołectw chętnie angażują się w realizację projektów - podkreśla Elżbieta Lanc, członek województwa mazowieckiego.

Dziś umowy z gminami w powiatach siedleckim i garwolińskim podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego. 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r.  Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

REKLAMA:


- Naszym programem pomagamy  realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy. Zgłaszane projekty pokazują, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo różne. Mieszkańcy Mazowsza mają wiele ciekawych pomysłów związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Nie brakuje też projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury służącej działaniom kulturalnym czy sportowym - mówi Janina Ewa Orzełowska, członek województwa mazowieckiego.

Lista dofinansowanych projektów z powiatu garwolińskiego:

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Borowie

Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP Filipówka

10 000 zł

2.

Remont świetlicy wiejskiej w Łopaciance

10 000 zł

3.

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie

10 000 zł

4.

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goździe

10 000 zł

5.

Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy PSP w Iwowem

10 000 zł

6.

Garwolin

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wola Władysławowska

10 000 zł

7.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Ewelin

10 000 zł

8.

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Filialnej w Krystynie

10 000 zł

9.

Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Talubie oraz zakup altany na potrzeby spotkań dla lokalnej społeczności

10 000 zł

10.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Parcele Rębków

10 000 zł

11.

Górzno

Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Łąkach

10 000 zł

12.

Aktywizacja sołectwa Gąsów

10 000 zł

13.

Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Józefów

10 000 zł

14.

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Chęcinach

10 000 zł

15.

Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Reducinie

10 000 zł

16.

Łaskarzew

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Izdebno - wymiana dachu

10 000 zł

17.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Uścieńcu

10 000 zł

18.

Modernizacja dachu na budynku po starej szkole w miejscowości Stary Helenów

8 500 zł

19.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej

10 000 zł

20.

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Budel

10 000 zł

21.

Maciejowice

Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Pogorzelec- etap II

10 000 zł

22.

Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Strych wraz z zakupem wyposażenia

10 000 zł

23.

Remont budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Kawęczyn

10 000 zł

24.

Zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Polik

10 000 zł

25.

Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podzamcze

10 000 zł

26.

Miastków Kościelny

Wykonanie altanki i zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 122/1 w miejscowości Zabruzdy

10 000 zł

27.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwola

10 000 zł

28.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasiadały

10 000 zł

29.

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 130831W w miejscowości Zabruzdy Kolonia

10 000 zł

30.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach

10 000 zł

31.

Parysów

Zakup zastawy stołowej dla wsi Łukówiec

10 000 zł

32.

Zakup i montaż 2 wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu

10 000 zł

33.

Doposażenie pomieszczeń budynku OSP Kozłów w stoły i krzesła

10 000 zł

34.

Zakup i montaż kontenera sanitarno-szatniowego w m. Parysów

10 000 zł

35.

Pilawa

Budowa ogrodzenia boiska sportowego - piłkochwyty w miejscowości Żelazna

10 000 zł

36.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka

10 000 zł

37.

Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna - Przecinka

10 000 zł

38.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki

10 000 zł

39.

Sobolew

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy oraz urządzeń na plac zabaw w Ostrożeniu Pierwszym

10 000 zł

40.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Kobusach

10 000 zł

41.

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej działka nr 822/2 w Grabniaku

10 000 zł

42.

Wykonanie oświetlenia przy drodze

10 000 zł

43.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Anielowie

10 000 zł

44.

Trojanów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Śmiary

10 000 zł

45.

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Daćbogi

10 000 zł

46.

Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Łupinach

10 000 zł

47.

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Osowiec, Sołectwo Osowiec Parcela

10 000 zł

48.

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Bartoszówka

10 000 zł

49.

Wilga

Ogrodzenie i doposażenie skweru gminnego w miejscowości Ostrybór

10 000 zł

50.

Budowa linii oświetlenia ulicznego - Cyganówka

10 000 zł

51.

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Nowe Podole

10 000 zł

52.

Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Uścieniec Kolonia

10 000 zł

53.

Żelechów

Modernizacja budynku remizy strażackiej w Kalinowie

10 000 zł

54.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131433W w Łomnicy

10 000 zł

55.

Zakup wyposażenia do budynku OSP w Nowym Goniwilku

10 000 zł

56.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku

10 000 zł

57.

Zakup wyposażenia do remizy OSP Piastów

10 000 zł

 

 

 

Razem: 568 500 zł


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.