KurierGarwoliński.pl

Bnp Paribas lipiec 2020

Wiadomości z Garwolina

Uroczyste otwarcie drogi i nowy sprzęt dla strażaków

Dodano:
garwolin - Uroczyste otwarcie drogi i nowy sprzęt dla strażaków

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Sobolew: OSP Sobolew, OSP Gończyce oraz OSP Ostrożeń, należące do KSRG otrzymały od samorządu Mazowsza środki ochrony osobistej, celem przeciwdziałania COVID-19. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się 3 lipca. Tego samego dnia otwarto ulicę Poprzeczną w miejscowości Sobolew.


W dniu 3 lipca 2020 r. gmina Sobolew gościła przedstawicieli Samorządu Województwa: Janinę Ewę Orzełowską oraz Elżbietę Lanc. Ponadto gościem gminy był Andrzej Halicki - europoseł.

Trzy jednostki OSP z terenu gminy Sobolew: OSP Sobolew, OSP Gończyce oraz OSP Ostrożeń, należące do KSRG otrzymały od samorządu Mazowsza środki ochrony osobistej, celem przeciwdziałania COVID-19.

Każda Jednostka otrzymała następujący asortyment: 150 maseczek, 15 kombinezonów jednorazowych, 400 par rękawic jednorazowych, 4  komplety ubrań specjalnych (ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki z przyłbicą i goglamii), 20 worków na odpady czerwone, 10 litrów płynów dezynfekcyjnych.

Łączna wartość jednego zestawu wynosiła: 13 804,44 zł.

REKLAMA:


W ostatnim czasie gmina Sobolew zakończyła prace związane z przebudową drogi gminnej nr 131120W ul. Poprzecznej w miejscowości Sobolew. Na dofinansowanie tej inwestycji gmina Sobolew podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, przy czym wartość zadania wynosiła 944 638,00 zł, a dofinansowanie 601 073,00, 00 zł. W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,5 m oraz długości 694 mb, pobocze utwardzone z kostki brukowej o długości 427 mb, chodnik z kostki brukowej o długości 311 mb, pobocza z kruszywa łamanego na odcinku 186 mb, odwodnienie, 44 szt. zjazdów indywidualnych z kostki oraz nowe oznakowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków przejazdu i przechodu, wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawni komunikację, szczególnie mieszkańcom ul. Milanowskiej. Odpowiednia konstrukcja nawierzchni jezdni umożliwi poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co służy rozwojowi gospodarczemu miejscowości Sobolew.

W symbolicznym przekazaniu środków oraz odbiorze drogi uczestniczyli również: wójt gminy Sobolew Maciej Błachnio, przedstawiciele Urzędu Gminy, sołtys sołectwa Sobolew III Jarosław Wiśnioch i radna Danuta Błachnio.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 17

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.