KurierGarwoliński.pl

Bnp Paribas lipiec 2020

Wiadomości z Garwolina

280 tysięcy na zabytki w powiecie garwolińskim

Dodano:
garwolin - 280 tysięcy na zabytki w powiecie garwolińskim

Blisko 7 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie mazowieckich zabytków – wczoraj taką decyzję podjęli radni województwa. W sumie dzięki wsparciu samorządu województwa odrestaurowanych zostanie 90 mazowieckich obiektów, w tym obraz z garwolińskiej kolegiaty, budynek plebanii w Maciejowicach i prezbiterium kościoła w Górznie.

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczby mówią same za siebie. W tym roku złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa wnioski po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom.

–  To bardzo ważne, bo dzięki takiej właśnie pomocy nasze regionalne perełki architektury będą mogły jeszcze przez wiele kolejnych lat zachwycać mieszkańców Mazowsza i turystów odwiedzających nasz region – zaznacza członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze na np. badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków czy modernizacje instalacji elektrycznych.

-Musimy pamiętać, że zabytki to wizytówka naszego regionu, dlatego tak ważne jest, abyśmy się o nie troszczyli. Ogromną rolę odgrywają tu środki finansowe, które umożliwiają przeprowadzenie koniecznych renowacji i remontów. A to często jedyna szansa na uratowanie najcenniejszych obiektów – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

REKLAMA:


Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazło się 14 inwestycji z subregionu siedleckiego, m.in. remont elewacji na budynku Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, rewitalizacja terenu przy pałacu w Korczewie czy Remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 1,2 mln zł.

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

Wnioskujący mogli się ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Przyznana kwota dotacji (zł)

Powiat

Renowacja obrazu „Przemienienie Pańskie” z ołtarza głównego w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie

100 000,00 zł

garwoliński

Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem NMP w Maciejowicach - etap II

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Maciejowicach

60 000,00 zł

garwoliński

Renowacja prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Górznie - etap II

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Górznie

120 000,00 zł

garwoliński


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.