KurierGarwoliński.pl

Bnp Paribas lipiec 2020

Garwolin Sport

Prawie 50 - procentowy spadek przychodów odnotowało CSiK w Garwolinie

Dodano:
garwolin - Prawie 50 - procentowy spadek przychodów odnotowało CSiK w Garwolinie

Obostrzenia wprowadzone przez rząd spowodowały ogromne straty dla Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. W Okresie od kwietnia do czerwca 2020, przychody placówki zmalały aż o 48.49% w stosunku do tego samego okresu w 2019r.

Odwołane spektakle, imprezy, warsztaty, seanse filmowe, zamknięta pływalnia i siłownia Garwolanka, do tego spadki przychodów z wynajmów – to wszystko spowodowało spadki przychodów Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie aż o 753 126 zł od kwietnia do czerwca 2020r. włącznie, w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku.
Spadek przychodów z biletów i zajęć w Domu Kultury mocno uderzył w finanse CSiK, a koszty utrzymania obiektów i zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych przez jednostkę budżetową pozostały.

Część tych ograniczeń dotyka CSiK do dziś.

- Wykorzystujemy basen w połowie, czyli 48 osób zamiast 100 na godzinę, tak samo kino i siłownia. Jest projekt rozporządzenia, które ma poluzować te obostrzenia , ale jeszcze nie weszło ono w życie – mówi dyrektor CSiK Jarosław Kargol.

REKLAMA:


Dyrektor CSiK nie mógł wcześniej przewidzieć, że  - w związku z rządowymi obostrzeniami - placówkę dotkną takie problemy. Kierownictwo CSiK podjęło działania zaradcze, by zminimalizować straty

-  Sytuacja jest podobna jak w całym kraju, nikt nie przewidział takich spadków dochodów. 40% kosztów naszej działalności pokrywa miasto, a reszta to są nasze przychody. Od 12 marca zamknięto nasze placówki. Od 15 marca wysłaliśmy pracowników na zaległe urlopy, od 15 kwietnia na 2,5 miesiąca zmniejszyliśmy wynagrodzenia pracownikom - łącznie z moim wynagrodzeniem - i wymiar czasu pracy. Pracownicy zatrudniani na umowę zlecenie stracili całe wynagrodzenie – u nas było kilka osób, dla których byliśmy jedynym miejscem pracy. ZUS im wypłacił niewielkie rekompensaty. W przypadku większości ratowników to są nauczyciele. Ich żadna tarcza nie objęła, nie mogli się upominać o żadne pieniądze, w związku ze spadkiem dochodów z Garwolanki. Otrzymywali tylko wynagrodzenia ze szkół –
mówi dyrektor CSiK Jarosław Kargol.

Kierownictwo CSiK w dalszym ciągu stara się pokryć straty, ale rządowa pomoc to tylko kropla w morzu potrzeb.
- Staramy się o rządowa rekompensatę z tarczy 4.0. Jeszcze nas do tego nie zakwalifikowano, czekamy na odpowiedź. Pomoc, która przysługuje naszej instytucji to prawie 20 tys. zł miesięcznie – mówi dyrektor CSiK.

Kwiecień 2019 - 444 921,65 zł / 2020 - 205 510,18 zł
Maj         2019 - 512 692,17 zł / 2020 - 248 067,55 zł
Czerwiec 2019 - 595 343,70 zł / 2020 - 346 253,73 zł

Oznacza to spadek przychodów z 1 552 957,52 do 799831,46.

W informacji nie zostały ujęte spadki od 12 marca do 30 marca 2020.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.