Garwolin Sport

470 tys. zł na bazę sportową w powiecie garwolińskim

Dodano:
garwolin - 470 tys. zł na bazę sportową w powiecie garwolińskim

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Łąkach, budowa nowego placu sportowo-rekreacyjnego na terenach sportowo-rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie czy Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury to inwestycje, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane przy wsparciu samorządu Mazowsza. Na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 władze województwa przeznaczyły ponad

10 mln zł . W sumie zostanie zrealizowanych 115 projektów, w tym 29 w subregionie siedleckim. Dziś Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska członkowie zarządu województwa mazowieckiego podpisały w tej sprawie umowy z beneficjentami.


– Projekty sportowe, które uzyskają wsparcie z budżetu Mazowsza to często inwestycje, które nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie nasza pomoc. A przecież nowa sala sportowa, kort tenisowy czy siłownia to więcej niż tylko obiekty, to inwestycja w zdrowie i kondycję Mazowszan, które w czasie pandemii i przymusowego zamknięcia mogły zostać przez wielu zaniedbane – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Na realizację zadania samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył w tym roku ponad 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 115 inwestycji, z czego 29 w subregionie siedleckim.

– W tym roku w ramach naszego autorskiego Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej pomożemy w remontach lub budowach aż 115 obiektów sportowych na Mazowszu. Na ten cel przeznaczamy ponad 10 mln zł. Zapotrzebowanie na wsparcie było w tym roku ogromne. Wartość złożonych wniosków ponad trzykrotne przekraczała kwotę jaką mogliśmy na ten cel przeznaczyć. To pokazuje jak wielkie są potrzeby na Mazowszu – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.

Lista inwestycji, które zostaną zrealizowane w subregionie siedleckim:

Lp.

Nazwa Beneficjenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

Gmina Górzno

Modernizacja boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach

90 000

10

Gmina Sobolew

Modernizacja infrastruktury boiska piłkarskiego w Sobolewie

90 000

14

Gmina Żelechów

Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej
przy ul. Chłopickiego w Żelechowie

90 000

15

Miasto Garwolin

Budowa nowego placu sportowo-rekreacyjnego na terenach sportowo-rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie

100 000

17

Miasto i Gmina Pilawa

Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury

100 000

 

RAZEM

 

470000

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.