Ciekawe tematy z Garwolina

Pierwszy kurs podoficerski 6 Mazowieckiej BOT za nami!

Dodano:
garwolin - Pierwszy kurs podoficerski 6 Mazowieckiej BOT za nami!

Ostatnim i najważniejszym etapem kursu podoficerskiego SONDA, jest egzamin tzw. pętla taktyczna, która ma za zadnia sprawdzić cechy przywódcze i instruktorskie kandydata na kaprala. 30-godzinny sprawdzian ma za sobą 51 szeregowych, którzy wczoraj zakończyli kilkumiesięczny kurs.

Kurs podoficerski „SONDA” rozpoczął się 16 grudnia 2019 r. w Pomiechówku. Był wyjątkowy dla Terytorialsów z południowego Mazowsza, bo pierwszy organizowany przez 6 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej.

Do kursu przystępują najlepsi

Kurs „SONDA” adresowana jest do wyselekcjonowanej grupy kandydatów, a jednym z wymogów jest zaliczenie minimum jednego roku służby wojskowej i bardzo dobra opinia przełożonych. Kandydaci muszą pozytywnie przejść rozmowy kwalifikacyjne oraz egzamin z wychowania fizycznego. Dodatkowe punkty, można zdobyć za wyróżnienia zdobyte podczas służby lub działalność społeczną. Kandydaci przechodzą intensywne szkolenie podczas którego uczą się, jak dowodzić, budować swój autorytet w grupie i jak podejmować trafne decyzje w trudnych sytuacjach. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, mocny akcent położony jest na samokształcenie w ramach e-lerningu. Kurs trwa w sumie kilka miesięcy.

- Celem projektu SONDA jest zagospodarowanie potencjału żołnierzy OT, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej 6MBOT. Żołnierze, którzy z pozytywnym wynikiem ukończyli egzamin, już niebawem zostaną dowódcami sekcji. Będą nie tylko stawiać zadania swoim podwładnym, ale przede wszystkim przekazywać im zdobytą wiedzę i umiejętności - powiedział płk Przemysław Owczarek, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, dodając: - Projekt jakim jest SONDA, jest odpowiedzią na potrzeby naszych podoodziałów. Łączy kilka ciekawych doświadczeń wyniesionych z m.in. Szkoły Niższych Dowódców AK, modelu kształcenia podoficerskiego w USA oraz dzisiejszego doświadczenia Wojska Polskiego.

Kurs został opracowany zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. standardami kształcenia podoficerów w Siłach Zbrojnych RP, a także uwzględnia specyfikę formacji, a więc dostosowany jest do ochotniczego charakteru służby w WOT.

REKLAMA:


Wystawieni na próbę

W dniach 5-6 września na podwarszawskim poligonie odbywa się egzamin podoficerski SONDA prowadzony przez mobilny zespół szkoleniowy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

To wyjątkowo trudny egzamin – mówi starszy chorąży sztabowy marynarki Klaudiusz Walendziak z Centrum Szkolenia WOT – Żołnierze poruszają się po pętli taktycznej w sekcjach, każdej z sekcji towarzyszy tzw. DUCH, czyli instruktor z Centrum Szkolenia WOT, którego zadaniem jest wyznaczanie dowódców w sekcji do poszczególnych zadań. Każdy z egzaminowanych musi się odznaczać cechami przywódcy. Sprawdzamy skuteczność podejmowania decyzji w trudnych warunkach natury psychologicznej, dodatkowym utrudnieniem dla wszystkich uczestników egzaminu jest to, że sprawdzian odbywa się w ciężkich warunkach terenowych. Wysiłek fizyczny, brak snu powoduje szybkie wyczerpanie organizmu. Zaliczanie poszczególnych punktów egzaminacyjnych, gdzie należy wykazać się znajomością elementów taktyki, szkolenia strzeleckiego, łączności czy terenoznawstwa sprawia, że dowodzenie przy tak dużej dynamice działań nie jest proste.  Im dłużej egzamin będzie trwał, tym trudniejsze będzie podejmowanie trafnych decyzji.

Nowością w porówaniu do edycji kursu organozowanego przez inne brygady, był test psychologiczny, czyli sprawdzenie reakcji na pozorowane trudne i ekstremalne sytuacje tj. demotywacja, stres, panika czy agresja. Przywództwo i ukierunkowanie odpowiednio sekcji w tego typu momentach odgrywa tu kluczową rolę.

REKLAMA:


Kim są nowi podoficerowie?
Do egzaminu 5 września przystąpiło 51 żołnierzy, z czego trzech reprezentowało 2 Lubelską BOT i jeden 5 Mazowiecką BOT, wszyscy pozostali pochodzą z południowego Mazowsza. Terytorialsi z 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku oraz 65 blp w Pomiechówku po wręczeniu mianowań będą służyć dalej w swoich macierzystych jednostkach.

30 godzinny wysiłek fizyczny i psychiczny, wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, szybkie i trafne podejmowanie decyzji, zmęczenie, brak snu, zmagania z własnymi ograniczeniami – to tylko niektóre elementy, które należy przejść i zaliczyć, aby zostać podoficerem WOT. Sam egzamin żołnierze oceniają na bardzo ciężki i wyczerpujący: - Biorąc pod uwagę warunki pogodowe oraz wymagania, jakie postawili przed nami instruktorzy, egzamin był bardzo wymagający. Musieliśmy przede wszystkim współpracować, bez tego z pewnością nie dalibyśmy rady. W ciężkich momentach to właśnie koledzy z sekcji byli dla mnie największym oparciem i w dużej mierze dzięki nim dałam z siebie 100 % - podsumowuje swój udział w 30-godzinnej pętli taktycznej szer. Karolina Wojtkowska z Płocka.

SONDA – skąd ta nazwa?

„SONDA” – jest to akronim nazwy Szkoła Niższych Dowódców, której początki sięgają 1944 roku. W pierwszej połowie tego roku decyzją Komendy Głównej AK zlikwidowane zostały Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkolenia Niższych Dowódców (ZKSND). Kursy te w końcowym okresie działalności Armii Krajowej były podstawowymi kursami szkoleniowymi obejmującymi poziom dowódców drużyn.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 5

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.