Wiadomości z Garwolina

Wiedza.pl Szkoła dla Dorosłych

Dodano:
garwolin - Wiedza.pl Szkoła dla Dorosłych

Placówka oświatowa WIEDZA.PL to liceum i szkoła policealna, dające szansę podniesienia kwalifikacji osobom dorosłym. Do nauki w WIEDZA.pl może przystąpić każdy, kto chce zdobyć wiedzę w przyjaznych warunkach. Sprawdź naszą ofertę!
Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz bogato wyposażone zaplecze edukacyjne z pewnością umożliwią Państwu rozwój i osiągnięcie zamierzonego celu w postaci zdobycia nowych kwalifikacji.

Czekamy na Wasze zgłoszenia ul. Krótka 1 GARWOLIN, piętro III w biurze rachunkowym.
Szkoła kształcąca w formie zaocznej jest propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy:
    • poszukują możliwości uzupełnienia wiedzy –
    •  chcą zdobyć tytuł zawodowego technika bez konieczności rezygnacji z wykonywanej  pracy.

LICEUM
-W ramach szkoły dorośli mogą kształcić się w czteroletnim liceum ogólnokształcącym
-Liceum daje dorosłym możliwość kształcenia się w szkole średniej
-Stwarza szansę uzupełnienia wykształcenia- na przykład osobom, które z przyczyn losowych przerwały naukę.
-Przygotowuje wszystkich chętnych absolwentów szkół zawodowych, gimnazjalnych i podstawowych  do egzaminu maturalnego.
-Doświadczona kadra pedagogiczna
-W szkole nauczane są dwa języki obce - angielski i niemiecki

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH.
-Przeznaczona ona jest dla osób posiadających wykształcenie średnie.
- Absolwenci liceum lub technikum będą mogli w przeciągu dwóch lat zdobyć zawód
-Dorośli będą mogli zdobywać wiedzę na kilku kierunkach
-Słuchacze mogą liczyć na doradztwo zawodowe i praktyki u potencjalnych pracodawców.
-Opanować  język obcy zawodowy.
-Uzyskać wykształcenie m.in.
    • technika administracji,
    • technika BHP
    • technika rachunkowości
    • technik usług kosmetycznych
Absolwent szkoły
    • nabywa praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem zawodu,
    • ma również możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych w pokrewnym kierunku
    • .przygotowuje się do wykonywania pracy zawodowej
    •  przemyślane i konsekwentne poruszanie się w realiach zmieniającego się rynku pracy.

Osoby zainteresowane większą ilością informacji dotyczących szkoły mogą je uzyskać na pod nr telefonu 694 011 512 lub w sekretariacie szkoły przy ul. Krótkiej 1.Garwolin III piętro biuro rachunkowe

Artykuł sponsorowany