Wiadomości z Garwolina

Podsumowanie projektu Erasmus Plus. ''Naucz siebie jak uczyć innych''

Dodano:
garwolin - Podsumowanie projektu Erasmus Plus. ''Naucz siebie jak uczyć innych''

Erasmus+ to program Komisji Europejskiej na rzecz szkoleń młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Łączy on szereg europejskich inicjatyw w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału ludzkiego oraz promowania idei kształcenia ustawicznego. W tym roku nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie podnosili swoje kwalifikacje w czasie ferii zimowych w ramach projektu „Naucz siebie jak uczyć innych” na Malcie. Partnerem zagranicznym szkoły, była firma Paragon Europe.

Dzięki realizacji projektu kadra podniosła swoje kompetencje w obszarze szeroko rozumianych narzędzi ICT oraz nowoczesnych metod kształcenia.Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji językowych, dydaktycznych, kulturowych oraz merytorycznych z naciskiem na nowoczesne technologie, kreatywność i myślenie krytyczne. Uczestnicy wzięli udział w następujących kursach: Digital Issues in an Innovative Classroom, Coding and Robotics, Game-Based Learning and Gamification,Innovativo Approaches to Teaching, Using E-Learning Platforms, Encouraging Creative Thinking, Problem Based Learning.

REKLAMA:


Z powodu sytuacji epidemiologicznej po raz pierwszy podsumowanie i zakończenie projektu odbyło się 29 czerwca 2020 zdalnie na platformie zoom. Jak zauważyli uczestnicy projektu zdobytą wiedzę wykorzystali w trakcie nauczania zdalnego, przygotowując e-lekcje. Wręczenie certyfikatów i dyplomów odbyło się 26 sierpnia 2020 roku po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Łączna kwota projektu wyniosła 54120.00 EUR.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 12

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.