Ciekawe tematy z Garwolina

Mazowsze zyska ponad 200 kilometrów nowoczesnych i bezpiecznych dróg

Dodano:
garwolin - Mazowsze zyska ponad 200 kilometrów nowoczesnych i bezpiecznych dróg

Obecnie w województwie mazowieckim GDDKiA realizuje prawie 270 km nowych tras, w tym ponad 56 km autostrad i prawie 130 km dróg ekspresowych. Trudna sytuacja epidemiczna nie zatrzymała trwających budów. Wykonawcy kontynuują więc prace, realizując zawarte kontrakty. Mieszkańców Garwolina najbardziej interesuje stan prac na S17 i Południowej Obwodnicy Warszawy.


Warszawski Węzeł Drogowy

Dużym przedsięwzięciem realizowanym na terenie województwa mazowieckiego jest tzw. Warszawski Węzeł Drogowy, czyli ekspresowa obwodnica stolicy, która docelowo będzie miała długość ok. 82 km. Dziś kierowcy korzystają z 44 km tej trasy, w budowie jest kolejne 25 km, a końcowy odcinek o długości niemal 14 km znajduje się w fazie przygotowania.

S8 Konotopa - Marki
Trasa realizowana była odcinkami. Pierwszy od węzła Konotopa do węzła Powązkowska oddany został do ruchu w 2011 r., skrajny odcinek Modlińska - Marki w 2013 r., a środkowy wraz z poszerzeniem mostu Grota-Roweckiego w 2015 r.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy

W 2013 roku oddane zostały do ruchu dwa odcinki trasy S2 od węzła Konotopa do węzła Warszawa Lotnisko i drugi do węzła Puławska wraz z łącznikiem S79 do węzła Marynarska.
Obecnie budowane są trzy fragmenty drogi pomiędzy węzłami Puławska a Lubelska. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie tunel pod dzielnicą Ursynów (zadanie A), most przez rzekę Wisłę (zadanie B) oraz węzeł Patriotów i estakady nad terenami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (zadanie C).
Zaawansowanie prac na zadaniu A to ok. 87 proc., B to ponad 93 proc. a na odcinku C ponad 99 proc. Roboty na odcinkach C i B przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa oraz na ursynowskim odcinku A (bez tunelu) zakończą się jeszcze w tym roku. Oznacza to, że do końca grudnia br. kierowcy będą mogli przejechać nowym mostem do węzła Lubelska i dalej w stronę Lublina czy Siedlec. Przejazd tunelem pod Ursynowem będzie możliwy w II kwartale 2021 r. Terminy te są uzależnione od trudnego czasu epidemii, w którym muszą się odbyć odbiory oraz niezbędne jest pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dokładamy wszelkich starań, by zostały one dochowane.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

S17 Zakręt - Lubelska

Od wschodu powstaje natomiast 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Zakręt i Lubelska wraz z węzłem Lubelska, który będzie stanowić połączenie Południowej Obwodnicy Warszawy, S17 w kierunku Lublina oraz autostrady A2 biegnącej na wschód od stolicy.
Jeszcze w tym roku kierowcy jadący od Lublina S17 wjadą poprzez węzeł Lubelska na S2 POW, tak samo jak jadący A2 od strony Siedlec.
Zakończenie robót na odcinku pomiędzy węzłami Lubelska i Zakręt przewidziane zostało na kwiecień 2021 r. Termin ten może ulec zmianie, z uwagi na toczącą się procedurę rozpatrywania roszczeń.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

S17 Marki - Drewnica - Zakręt
Odcinek od węzła Marki do węzła Drewnica ma wspólny przebieg dróg S8/S17. Został on zrealizowany w ramach budowy obwodnicy Marek i oddany do ruchu w 2018 r. Część tej trasy wymaga dokończenia po nierzetelnym wykonawcy, z którym GDDKiA rozwiązała umowę. Prace mogą zakończyć się jeszcze w tym roku, choć umowa przewiduje ich finał dopiero wiosną 2021 r.

Dla odcinka Drewnica - Ząbki przygotowywane są materiały do przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Po pozyskaniu finansowania GDDKiA zakłada, że postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku.

W przypadku zadania od Ząbek do Zakrętu, 23 października ogłoszony został przetarg na kontynuację opracowania elementów koncepcji programowej. Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą dokumentacji. Ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r.

Przy sprawnym przebiegu przygotowania i realizacji zadań oraz pozyskaniu niezbędnego finansowania na etap realizacji dla odcinków będących obecnie w przygotowaniu, przewidywany czas zakończenia robót na wszystkich odcinkach to 2027 r.

Na wschód od stolicy
W sierpniu 2020 r. GDDKiA oddała do ruchu ponad 15 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki tej trasy pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W grudniu br. GDDKiA planuje wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Dla kolejnych etapów A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej ruszyły właśnie przetargi. 3 listopada br. ogłoszony został przetarg dla odcinka w. Siedlce Zachód (Swoboda) - m. Malinowiec (km 580+190) o długości ok. 18,8 km, a tydzień później dla 12,5-kilometrowego zadania w. Łukowisko - m. Swory (km 610+722). Dla dwóch pozostałych przetargi GDDKiA ogłosi jeszcze w listopadzie br.

Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka trwa proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania GDDKiA niezwłocznie przystąpi do dalszych prac związanych z realizacją tego zadania.

W stronę Lublina
Latem br. GDDKiA oddała do ruchu blisko 24 km drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do Kołbieli. Obecnie trwają prace wykończeniowe poza trasą główną. Nowa trasa znacznie usprawniła ruch między Lublinem a Warszawą. Na odcinku od Garwolina do granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego kierowcy podróżują ekspresową siedemnastką od zeszłego roku. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

S19, czyli Via Carpatia
Dla 33 km S19 przebiegającej przez teren województwa mazowieckiego prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej.

Na zachód od stolicy
Od marca 2019 roku trwają prace projektowe związane z opracowaniem elementów koncepcji programowej i materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Obecnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej w tym zakresie. Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

REKLAMA:


Na południe od stolicy
Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:
    • odcinek A od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,
    • odcinek B od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km,
    • odcinek C od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.
Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po 3 pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po 2 pasy ruchu. Dostępność do nowej drogi będzie możliwa poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Na odcinku Lotnisko - Lesznowola GDDKiA podpisała umowę w lutym 2020 r. Przypomnijmy, że GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim nierzetelnym wykonawcą, a obecnie kontynuuje je nowa firma. Wykonawca realizuje prace ziemne związane z budową nasypów, konstrukcji drogi, przebudowuje kolizje urządzeń podziemnych, a także buduje obiekty, gdzie trwają takie prace jak m.in. betonowanie skrzydeł, deskowanie czy zbrojenie przyczółków. Zaawansowanie prac wynosi ok. 20 proc.
 
Na środkowym odcinku pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ przeprowadzana jest inwentaryzacja w terenie oraz przygotowywane są dokumenty do przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Przypomnijmy, że po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, 2 października br. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą IDS-BUD. Planujemy, że nowe postępowanie ogłosimy jeszcze w tym roku.

Na ostatnim odcinku, który kończy się na istniejącej ekspresowej obwodnicy Grójca, trwają intensywne roboty związane z układaniem nawierzchni. Ponadto prowadzone są prace związane z budową zbiornika retencyjnego, grodzeniem trasy, montażem barier energochłonnych, ekranów przeciwhałasowych. Na obiektach realizowane są roboty wykończeniowe takie jak np. wykonywanie schodów czy montaż balustrad. Zaawansowanie prac wynosi prawie 83 proc.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Z północy do stolicy
Od północy na czterech odcinkach od Napierek do Płońska trwa realizacja robót. Termin zakończenia prac, zgodnie z umowami to połowa 2021 r.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
S7 Płońsk - Czosnów zostało podzielone na trzy zadania. Dla odcinka pomiędzy Modlinem a Czosnowem GDDKiA podpisała umowę 12 maja br., dla zadania Załuski - Modlin kontrakt zawarty został 9 lipca br., a dla trzeciego zadania Siedlin - Załuski 30 września br. Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudowanie w sumie ok. 35 km trasy ekspresowej. Zakończenie robót dla odcinka najbliżej Warszawy przewidziane zostało na koniec 2023 r., a dwa kolejne zakończą się wiosną 2025 r.

Dla odcinka Czosnów - Kiełpin przygotowujemy się do realizacji inwestycji. Natomiast w zakresie zadania Kiełpin - Warszawa trwa wykonywanie elementów koncepcji programowej. Po zapewnieniu środków finansowych szacowane lata realizacji obu odcinków w systemie „Projektuj i buduj” to 2022-2025.

Dziewięć kilometrów dróg klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego)

W rozbudowie jest DK61 na przejściu przez Legionowo (odcinek III). Z końcem sierpnia tego roku wykonawca przełożył ruch na nowo wybudowaną lewą jezdnię i rozpoczął prace na istniejącej DK61. Prace na blisko dwukilometrowym odcinku planowane są do zakończenia w maju 2021 r.
 
Realizowana jest również ponad siedmiokilometrowa obwodnica Iłży. Wykonawca w ramach przekazanej przez GDDKiA, a także w oparciu o otrzymaną we wrześniu br. zamienną decyzją ZRID, realizuje roboty związane z budową nasypów, wykopów oraz obiektów inżynierskich. Zakończenie prac nastąpi latem 2022 r.
 
W przygotowaniu
W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej jest ponad 108 km trasy S12 od granicy z województwem łódzkim do obwodnicy Puław w województwie lubelskim. Trwają prace związane przygotowaniem dokumentacji dla obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50 i Łochowa w ciągu DK62.
 
Realizują rządowy Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030
W przygotowaniu jest również dziewięć obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Dla siedmiu z nich trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. GDDKiA zmierza do zakończenia procedury przetargowej dla obwodnicy Lipska. GDDKiA wybierze najkorzystniejszą ofertę i w przypadku braku odwołań oraz pozytywnej kontroli prezesa UZP w grudniu podpisze umowę na projekt i budowę tej drogi. Obwodnica Ciechanowa to nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie. Przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie po podpisaniu Programu Inwestycji, a tym samym przyznaniu środków finansowych.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 13

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Gość (, #IP c4cc8b5c09) Odpowiedz

Moze gddkia odpowie w końcu kiedy otworzą przejazd pod torami LK7 na trasie Jaźwiny-Lipówki.Nic tam się nie dzieje,nic nikt nie robi.zagrodzone betonami od roku i cisza nie ma odpowiedzialnego za tą spartoloną robotę...