KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Projektują obwodnicę Kołbieli w ciągu DK50, kolejne odcinki S17 i Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej

Dodano:
garwolin - Projektują obwodnicę Kołbieli w ciągu DK50, kolejne odcinki S17 i Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej

Obecnie w województwie mazowieckim GDDKiA przygotowuje projekty nowych tras. To między innymi obwodnica Kołbieli w ciągu DK50, trasa nad morze po S7 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. To także inne nowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych i drogi klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). Razem około 700 kilometrów! Dokumentacja jest w różnych fazach realizacji, zaczynając od studium korytarzowego, przez studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe do koncepcji programowej.Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW)

GDDKiA opracowała Studium korytarzowe dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.
Warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych będzie możliwość rozmów o konkretnych przebiegach.

A2 po wschodniej i zachodniej stronie Stolicy
Na wschód od Warszawy
Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. Dla ok. 32-kilometrowego odcinka toczy się proces odbiorowy koncepcji programowej. Po pozyskaniu finansowania GDDKiA niezwłocznie przystąpi do dalszych prac związanych z realizacją zadania.

Na zachód od Warszawy
Trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 45 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Równocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej w tym zakresie.

Docelowo autostrada A2 od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego trzy pasy ruchu.
Kolejnym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. GDDKiA zakłada, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.

Nad morze! S7 po północnej stronie stolicy
Dla odcinka Czosnów - Kiełpin GDDKiA przygotowuje się do realizacji inwestycji. Natomiast w zakresie zadania Kiełpin - Warszawa trwa wykonywanie elementów koncepcji programowej. Po zapewnieniu środków finansowych szacowane lata realizacji obu odcinków w systemie „Projektuj i buduj” to 2022-2025.

S17 częścią Warszawskiego Węzła Drogowego

Dla ponad 3,5-kilometrowego odcinka Drewnica - Ząbki przygotowywane są materiały do przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadania w systemie „Projektuj i buduj”. Po pozyskaniu finansowania GDDKiA zakłada, że postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku.

W przypadku ok. 10 km zadania od Ząbek do Zakrętu, 23 października br. ogłoszony został przetarg na kontynuację opracowania elementów koncepcji programowej. Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą dokumentacji. Ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r.

Przy sprawnym przebiegu przygotowania i realizacji zadań oraz pozyskaniu niezbędnego finansowania na etap realizacji dla odcinków będących obecnie w przygotowaniu, przewidywany czas zakończenia robót na wszystkich odcinkach to 2027 r.

Obwodnica Kołbieli (DK50)
Od 2017 roku przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla prawie 12-kilometrowego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 50. W ramach realizowanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej, w grudniu 2019 roku GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową dla wariantu 1 przebiegającego przez gminy Kołbiel i Mińsk Mazowiecki. Po zapewnieniu środków finansowych, realizacja jest planowana w latach 2021-2025.

REKLAMA:


Ponad 108 km S12
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla ponad 108 km drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej realizowane jest przez dwie firmy projektowe. Dla wschodniego odcinka wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej został złożony w grudniu 2019 r. i toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Dla zachodniego wniosek GDDKiA planuje złożyć na przełomie 2020 i 2021 r. Po zapewnieniu środków finansowych szacowane lata realizacji inwestycji to 2023-2026.

S10
Dla 100 km trasy GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Samo ogłoszenie przetargu będzie mogło nastąpić po zapewnieniu finansowanie na ten cel.

S19 - Via Carpatia
Dla 33 km S19 (na odcinku od granicy z woj. podlaskiego - Łosice - granica z woj. lubelskim) przebiegającej przez teren województwa mazowieckiego prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej.

11 obwodnic mazowieckich miast
W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przygotowywane są dwie obwodnice: Kołbieli i Łochowa, natomiast kolejne dziewięć planowane jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Łochowa (DK62)
Nowa droga o długości ok. 8,2 km będzie przebiegać w ciągu drogi krajowej nr 62. Grudzień 2022 r. to termin przewidziany na zakończenie prac związanych z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. GDDKiA planuje złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w II kwartale 2021 r. Po zapewnieniu środków finansowych szacujemy, że realizacja odbędzie się w latach 2024-2028.

Rządowy Program budowy 100 obwodnic
W przygotowaniu jest również dziewięć obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Dla siedmiu z nich trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

GDDKiA zmierza do zakończenia procedury przetargowej dla obwodnicy Lipska. 12 listopada br. wybrała najkorzystniejszą ofertę i w przypadku braku odwołań oraz pozytywnej kontroli prezesa UZP, w grudniu br. dyrekcja podpisze umowę na projekt i budowę tej drogi. W zakresie obwodnicy Ciechanowa przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Kliknij w mapkę prawym przyciskiem myszy aby powiększyć.

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Gość (, #IP c4cc8b5c09) Odpowiedz

Kołbiel to porażka było jedno rondo teraz mamy 3 ronda.jest gorzej niż było. A miało być lepiej a wyszło jak zwykle.

(, #IP 01a5f24ca5) Odpowiedz

Wszystko ładnie tylko przez PiS.y Unia nam uja da i tyle będzie z budowy