Wiadomości z Garwolina

Gmina Żelechów planuje wydać w tym roku 42 mln zł

Dodano:
garwolin - Gmina Żelechów planuje wydać w tym roku 42 mln zł

W tegorocznym budżecie radni miasta i gminy Żelechów w porozumieniu ze skarbnik gminy i burmistrzem zapisali na wydatki ponad 42 mln zł. Sprawdź najważniejsze tegoroczne inwestycje.


Głównymi źródłami dochodów budżetu miasta i gminy Żelechów są: dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 mln 500 tys. zł, dotacja z PROW – 214 529zł, wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 11 mln 692 tys. zł, subwencja ogólna i oświatowa - 13 mln 928 tys. zł, dotacje ma realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych 14 mln 669 tys. zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w bieżącym roku należy budowa oczyszczalni ścieków – 2 mln 510 tys. zł i budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - 60 tys. zł.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów/ Huta Żelechowska, Janówek ul. Pudły i Jatkowa to łączny koszt 105 750 zł.

Ważnym celem gminy jest poprawa estetyki wokół budynków użyteczności publicznej. Zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej pochłonie 50 tys. zł a zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie 100 tys. zł.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żelechów za 100 000zł usprawni działania strażaków. Modernizacja dróg i ulic gminnych w części przy udziale środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego/ ul. Kołłątaja i ul. Pałacowa w Żelechowie, Łomnica, Sokolniki, Stary Goniwilk, Stary Kębłów, Stefanów, Władysławów I, Władysławów II, Wola Żelechowska to koszt 990 tys. zł.

To najważniejsze zadania, które postawiła sobie gmina w roku bieżącym. Samorząd będzie starał się jeszcze o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

źródło: UG

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.