Ciekawe tematy z Garwolina

Policja apeluje do właścicieli psów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Dodano:
garwolin - Policja apeluje do właścicieli psów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Posiadanie psa to oczywiście duża radość, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, która wiąże się także z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Dlatego policja kieruje apel do właścicieli czworonogów o przestrzeganie ich obowiązków w tym zakresie. Pamiętajmy, że beztroska podczas opieki nad psem może mieć tragiczne skutki.,,Mój pies na pewno nie ugryzie lub nic nie zrobi” - takie zdanie najczęściej słyszą osoby, które zwracają właścicielom czworonoga uwagę na fakt, że nie jest on na smyczy. Niestety z takim tłumaczeniem spotykają się również garwolińscy policjanci, którzy reagują na tego rodzaju nieodpowiedzialne zachowanie właścicieli psów.
Nigdy tak naprawdę nie wiemy do końca, jak zwierzę się zachowa w danym momencie. Przecież w przestrzeni medialnej często odnotowywane są przypadki, kiedy to pies zaatakował nawet swojego opiekuna! Poza tym nikt z nas nie ma też obowiązku domyślania się, jak zareaguje biegnący do nas luzem szczekający pies sąsiada.
Dlatego tak ważne jest, aby zwierzę było pod właściwą opieką do czego zobowiązuje, m.in. art. 77 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego dyspozycją "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”, ale nie o mandat tu chodzi, ale o bezpieczeństwo.
Drugim niebezpieczeństwem, jakie sami mieszkańcy przekazują funkcjonariuszom jest pozostawienie otwartych posesji po których luzem biegają psy. Wielu mieszkańców wykazuje się w tym zakresie całkowitą beztroską. A przecież tego typu zachowanie może mieć tragiczne skutki!
Wyobraźmy sobie np. sytuację, kiedy to dziecko idzie drogą, a z bramy wybiega do niego pies, który według właściciela ,,nie gryzie”. Pytanie, czy te dziecko musi przechodzić traumę oczekując, jak zachowa się zwierzę?
Zastanówmy się, czy chcielibyśmy, aby przez taką stresującą sytuację musiało przechodzić ,,moje dziecko”? - chyba odpowiedź na to pytanie jest, aż nadto oczywista.

REKLAMA:


Przy pozostawianiu otwartych posesji, na których znajdują się zwierzęta, jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo - mówimy to o zagrożeniu w ruchu drogowym dla kierowców. Często otrzymujemy bowiem zgłoszenia od kierowców dotyczące niewłaściwego zachowania przez właścicieli psów, co w przypadku nagłego wybiegnięcia psa skutkuje nie tylko śmiercią zwierzęcia, ale również prowadzi do groźnych wypadków, gdy np. kierowcy chcąc ominąć zwierzę wbiegające wprost pod ich pojazd, tracą panowanie nad samochodem.
W tym roku do garwolińskiej policji trafiły już 3 zgłoszenia dotyczące kolizji drogowych z udziałem psów.
Przypominamy, że w przypadku nadzoru nad zwierzęciem nie chodzi jedynie o fakt, że może ono kogoś zaatakować, ale także o jego własne bezpieczeństwo.
Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policja apeluje do właścicieli i opiekunów psów o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru!
Prosimy również o zabezpieczenie swoich posesji i mieszkań przed ucieczką zwierząt, a także nienarażanie innych na agresywne zachowanie psa.

Kto powinien się zająć bezpańskim psem?
Za obowiązek sprawowania opieki nad bezpańskimi zwierzętami odpowiedzialna jest gmina. Szczegóły i zakres tej opieki określa Ustawa o ochronie zwierząt:
Art.11.1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
Art.11a.1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2.Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
3)odławianie bezdomnych zwierząt;
5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)usypianie ślepych miotów;
8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zadbajmy WSZYSCY o to, aby w miejscu swojego zamieszkania czuć się bezpiecznie!


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

psiarz (, #IP 0aa69ba6d4) Odpowiedz

Bez serc, bez ducha, to szkieletów kości, tak wyglądają kochane pieski w domu bez miłości

Policja niech nie apeluje (, #IP d81a0a6268) Odpowiedz

tylko zacznie w końcu karać mandatami takich psiarzy. Jak do mnie podbiega jakiś piesek w celu obwąchania albo ugryzienia bo tego to nigdy nie wiadomo, to dostaje kopa z czuba a jak jeszcze się odszczekuje to wyciągam gaz pieprzowy. Duże psy to od razu traktuję gazem. Zdarza się że właściciel czy właścicielka takiego psa wyskakują z mordą i straszą policją to wtedy robię zdjęcie smartfonem że pies jest bez smyczy i sam proponuję wezwanie policji. Wtedy szybko wymiękają. Innego sposobu na nich nie ma.

Mysl...mysl x2 i pisz z wyobraznia. (, #IP 9a9dc48521) Odpowiedz

W ten sposób doprowadza się do bankructwa i upadłości każdą osobę. Wystarczy każdej osobie na ulicy napotkanej wystawiać mandaty. Bez znaczenia czy one będą czy nie będą zasadne. Nie opłacisz mandatu będzie egzekucja komornicza. To zaś oznacza wywłaszczanie obywateli z posiadanego majątku pod byle pretekstem. Przecież można wprowadzić zasadę, iż karę wykonalną bez względu na wolę obywatela nakłada organ władzy wykonawczej a organ wszak może się pomylić, więc każdy może dochodzić zwrotu w postępowaniu przed sądem, które potrwa, co najmniej do następnych wyborów, czyli 5 lat. Nie ma znaczenia, że u kogoś budzi to wątpliwości konstytucyjne z uwagi na fakt, iż wymiar sprawiedliwości sprawują jedynie sądy zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji. Ważne, że partia takowych nie ma. Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/mazowieckie/news-warszawa-protest-przed-sejmem,nId,4998966#comments4-1utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

(, #IP 8166c24a3b) Odpowiedz

Pies jest od tego, żeby był krótkim łańcuchem przywiązany do deski na podwórku, żeby od czasu do czasu dostał suchy chleb i od tego żeby pilnował domu. Jak padnie to się bierze następnego psa. Psy nie mają dus