Rozrywka | Kultura Garwolin

Jestem z Mazowsza - rusza konkurs

Dodano:
garwolin - Jestem z Mazowsza - rusza konkurs

Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział? Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej - fraszki lub eseju. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik:

– Jesteśmy mazowiecką wspólnotą, najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce. Łączy nas nie tylko terytorium, ale też kultura, tradycje, wartości, więzi społeczne czy gospodarcze. Łączy nas wspólna praca na rzecz Mazowsza – miejsca, w którym żyjemy, które daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności, kształtuje nas i uczy troski o dobro wspólne. Mamy wiele powodów do dumy. Chcemy je zobaczyć oczami dzieci i młodzieży.

Twórczo o Mazowszu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.


Jak wziąć udział w konkursie?
Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.
 
W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów
na adres e-mail: konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem
z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.