Wiadomości z Garwolina

Klub Maluch Plus w Starym Helenowie

Dodano:
garwolin - Klub Maluch Plus w Starym Helenowie

W dniu 16 marca 2021 r. w drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca zadania pod nazwą: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie. Do zakresu prac należą roboty budowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Łaskarzew zaplanowane jest podjęcie uchwały o utworzeniu Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie oraz nadanie statutu placówce. Rozpoczęcie działalności Klubu zaplanowane jest na wrzesień 2021 r.

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego planowana jest na maj tego roku. Do Klubu będą mogły uczęszczać dzieci od 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji samorząd poda w późniejszym terminie.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.