KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Szukają najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich

Dodano:
garwolin - Szukają najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich

Organizują życie społeczne i kulturalne wsi, popularyzują lokalne tradycje i zwyczaje - tacy są członkowie mazowieckich Kół Gospodyń Wiejskich. Do udziału w konkursie i zgłaszania aktywnych kół zachęca marszałek Adam Struzik. - Na Mazowszu jest wiele prężnie działających kół gospodyń wiejskich. Ich członkowie to często te osoby, wokół których toczy się życie kulturalne małych miejscowości. Nie tylko kultywują lokalne tradycje, ale aktywizują mieszkańców i organizują ciekawe wydarzenia dla

lokalnych społeczności - podkreśla. - Właśnie takich kół szukamy i zapraszamy do udziału w konkursie.Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie nagradzana będzie działalność związana z rozwojem obszarów wiejskich na Mazowszu. Wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii, turystyka na obszarach wiejskich, wykorzystanie dóbr kultury w rozwoju tych obszarów, rozwój rolnictwa ekologicznego, organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich czy też aktywizacja społeczności lokalnych to działania, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonych kół gospodyń wiejskich. Różnorodność działań członków kół gospodyń wiejskich podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Dynamiczny rozwój mazowieckich wsi to w dużej mierze zasługa także działań kół gospodyń wiejskich. Na Mazowszu każdego roku jest ich coraz więcej. I chociaż najbardziej znane są ze świetnej regionalnej i tradycyjnej kuchni, to zakres ich działań jest o wiele większy. Organizują wiele wydarzeń, w które angażują mieszkańców, informują o możliwości wykorzystania środków unijnych, zachęcają mieszkańców do podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności – zauważa Janina Ewa Orzełowska. Według Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR na Mazowszu zarejestrowanych jest aż 1275 kół.

REKLAMA:


Jak się zgłosić do udziału w konkursie?
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego trzeba dołączyć przynajmniej dwie rekomendacje – od organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania czy samorządów. Dodatkowo zgłoszenie powinno zawierać trzy przepisy kulinarne związane z regionem, udokumentowane fotograficznie, wśród których znajdzie się minimum jeden przepis na kiszonkę, wraz ze zgodą na ich publikację w formie książki kucharskiej.

Dokąd i do kiedy można wysyłać zgłoszenia?
Termin zgłoszeń upływa 25 czerwca br. Formularze zgłoszeniowe z dodatkowymi dokumentami należy wysyłać przez operatora pocztowego, dostarczyć osobiście lub drogą mailową na adres: ksow@mazovia.pl (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla KGW 2021”.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce „Aktualności”: http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosci.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.