KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Wszystkie samorządy w powiecie otrzymały wsparcie z Mazowsza

Dodano:
garwolin - Wszystkie samorządy w powiecie otrzymały wsparcie z Mazowsza

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w powiecie garwolińskim wsparcie otrzyma 14 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mln zł z budżetu województwa.


Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

W subregionie siedleckim i powiecie mińskim zrealizowanych zostanie w sumie 65 inwestycji, które otrzymają ponad 6,5 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. 62 projekty dotyczą budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 56 z nich zrealizują gminy (4,4 mln zł), a 6 powiaty (900 tys. zł). Kolejne 3 projekty realizowane przez gminę dotyczą modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji (1,2 mln zł).

REKLAMA:


Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

Powiat garwoliński otrzymał 100 tys. zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłęk - Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew).

Wsparcie dla gmin i miast z powiatu garwolińskiego wygląda następująco.

Borowie

garwoliński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków

50 000 zł

Garwolin Gm.

garwoliński

Przebudowa drogi nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+115 - 0+580

50 000 zł

Garwolin M.

garwoliński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Sławińskiej - II etap

170 000 zł

Górzno

garwoliński

Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Samorządki Kolonia i Samorządki

80 000 zł

Łaskarzew Gm.

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-Aleksandrów-Izdebno w km 1+440÷1+820

50 000 zł

Maciejowice

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wróble-Wargocin

100 000 zł

Miastków Kościelny

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650

50 000 zł

Parysów

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec

100 000 zł

Pilawa M. i Gm.

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej Nr 131075W w m. Niesadna w km 0+683 - 1+383

130 000 zł

Sobolew

garwoliński

Modernizacja drogi gminnej nr 131137W ul. Leszowa w m. Sobolew

100 000 zł

Trojanów

garwoliński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie

50 000 zł

Wilga

garwoliński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganówka na długości 510 m

80 000 zł

Żelechów

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku

50 000 zł


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.