czan maj 2022

Ciekawe tematy z Garwolina

Przekroczysz prędkość o 30 km/h i dostaniesz mandat nawet 5 tys. zł

Dodano:
garwolin - Przekroczysz prędkość o 30 km/h i dostaniesz mandat nawet 5 tys. zł

Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. W ramach zmian na kierowców czekają drakońskie kary, w tym mandaty do 5 tys. zł i grzywny do 30 tys. Wszyscy jesteśmy zgodni, że należy walczyć z piratami drogowymi i pijanymi kierowcami, ale jaki jest rzeczywisty powód wprowadzania tych przepisów?


Najważniejsze rozwiązania wprowadzane przez rząd:

Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:
- podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;
- podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;
- podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;
- podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego. Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:
- prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;
- przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;
- przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:
- obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;
- przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:
- czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;
- wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

REKLAMA:


Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:
- punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;

- za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;
- zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:
- umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym.

Oczywiście wszyscy się zgadzamy, że należy walczyć z piratami drogowymi i nietrzeźwymi kierowcami, ale czy rzeczywistym powodem tych zmian jest dobro wspólne? Tak wygląda aktualny dług publiczny Polaków, a w planach jest kolejne zadłużenie nas wszystkich w ramach Unijnego Funduszu Odbudowy, który w większości jest po prostu nowym kredytem.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

I co (, #IP c8d1001f95) Odpowiedz

A co z burmistrzem Żelechowa jakoś dwie sprawy szybciutko ucichły i zostały zamiecione pod dywan

Przepisy drogowe. są mądre i zdrowe (, #IP beac427cb4) Odpowiedz

Tylko kary finansowe.To działa. Bez możliwości zamiany na garowanie w pudle. Najwyżej do odpracowania przy zbieraniu śmieci na rowach i psich kup na trawnikach. No, mooooze jeszcze ewwentualnie przeprowadzanie staruszek przez jezdnię. Ale w asyście księdza. :)

owszem (, #IP d4e6bc00e2) Odpowiedz

dla kieszeni policjantów są zdrowe . Czy kara zapewnia naprawienie czynu ? nie . Czy zapewnia bezpieczeństwo ? nie . Bedzie wysyp trupów na przejściach i upadek rodzin ofiar czyli kierujących . Drogi nie są dla pieszych , dal pieszych są chodniki .

idiotyzm (, #IP d4e6bc00e2) Odpowiedz

Zwyczajnie nowe przepisy niech rząd stosuje sam dla siebie . Nikt nie powinien w ogóle się zastanawiać nad przyjmowaniem mandatów . Uchwalili ? niech sobie stosują wobec siebie . Inaczej zawsze będziecie ciemiężeni. Czy to jest normalne ? Wybrać rząd który uchwala prawo przeciw obywatelom ? Moim zdaniem nie bardzo . Każdy kto podniesie rękę w głosowaniu powinien trafić na listę hańby a okoliczna ludność powinna kamienie w ręce i walić po szybach domów i biur .

OtwieraMy (, #IP 2b740feebb) Odpowiedz

Masakra, dojenia Polaków ciag dalszy! Komu, komu 500+ albo 13?

Karanie kierowcy. (, #IP f5be7ac454) Odpowiedz

Moim zdaniem państwo powinno rekwirować pojazdy tym którzy jadą na podwójnym gazie. A co z mandatami? Czy będzie taryfikator czy wysokość mandatu będzie ustalał policjant? Te przepisy to paranoja.