lemar lipiec 2021

Wiadomości z Garwolina

MEN: Nie można zabronić niezaszczepionym rodzicom udziału w uroczystościach

Dodano:
garwolin - MEN: Nie można zabronić niezaszczepionym rodzicom udziału w uroczystościach

Pod koniec czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej przysłało nam pismo, w którym zaznacza, że dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki, ale nie mogą wykluczać niezaszczepionych rodziców z udziału w uroczystościach.


Pod koniec czerwca otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nasze pismo, w którym pytaliśmy o to, czy niezaszczepieni rodzice mogą być wykluczani z udziału w życiu szkolnym oraz o to, czy niezaszczepieni uczniowie mogą być wykluczani z edukacji. Zamieszczamy to pismo w całości. Trafiło ono też do mazowieckiej kuratorium oświaty Aurelii Michałowskiej. Pod dokumentem podpisała się dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Joanna Wilewska.

„Szanowny Panie,

odpowiadając na zapytanie skierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie zakazu udziału w zakończeniu roku szkolnego rodzicom, którzy nie są zaszczepieni, uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe1 organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
Jednocześnie, zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 6 ww. ustawy, dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, co również wybrzmiewa z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach: dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek2.
Także w czasie pandemii dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania szkoły, powinien opracować wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania dla swojej placówki w czasie epidemii, z uwzględnieniem jej specyfiki oraz zaleceń (aktualnych) wskazanych w Wytycznych przeciwepidemicznych MEiN, MZ i GIS.
W związku z powyższym to dyrektor szkoły ustala warunki organizacji zakończenia roku szkolnego tak, aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo i higienę podczas organizacji uroczystości.
Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z założeniami i celem Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 było udostępnienie szczepienia wszystkim chętnym obywatelom, którzy będą spełniali wymogi wskazań do szczepienia.  Szczepienia przeciw COVID-19 są bezpłatne i dobrowolne.

REKLAMA:


Mając na względzie powyższe nieuzasadnione jest, aby zabraniać udziału w uroczystości zakończenia roku szkolnego rodzicom, którzy nie zostali zaszczepieni przeciw COVID-19.

Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe3 nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Nie można zabronić uczniom edukacji z uwagi na nieskorzystanie ze szczepienia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 83 i art. 84 ustawy Prawo oświatowe – rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

Natomiast nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami systemu oświaty sprawuje właściwy miejscowo kurator oświaty. W związku z powyższym, Pana korespondencja została skierowana do właściwego kuratorium oświaty w celu zbadania sprawy.

Z poważaniem


Do MEN trafiło jeszcze jedno pytanie uzupełniające: Czy niezaszczepieni uczniowie mogą być wykluczeni ze STACJONARNEJ edukacji?
Po wypowiedzi ministra Czarnka z 13 lipca tego roku, można odnieść wrażenie, że są takie plany. Powiedział on, że zaszczepieni uczniowie nie będą się wliczać do limitów edukacji stacjonarnej. Innymi słowy część niezaszczepionych uczniów może być pozbawiona stacjonarnej edukacji, kontaktu z rówieśnikami i skazana na zdalną, często fikcyjną, edukację.

zdjęcie wprowadzajace: Wikipedia


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Podaj dalej..dla myślących (, #IP fe0ebdb68b) Odpowiedz

Krzysztof S. 3 godziny temu (edytowany) To wszystko jest, istnieje i ma się dobrze, tylko że jest totalnie zafałszowane. Przez dziesięciolecia te organizacje obrosły mitami, legendami i pogłoskami, które z rzeczywistością mają mało wspólnego... Jeżeli coś wycieka, to jest tylko przynęta, wyciek kontrolowany, odwrócenie uwagi. Pokazują nam coś, zwracają naszą uwagę, skupiamy się na tym miejscu, podczas gdy oni robią dalej swoje w cieniu. Na tym to polega... Rozpraszanie i dezinformacja. Założę się że patrzą na te wycieki i się śmieją do rozpuku jak rozgrywają ludzi... Teatrzyk dla bydła. Tak można to określić... https://www.youtube.com/watch?v=HuCje4N0zt0

(, #IP a476a83ca6) Odpowiedz

Czy was już całkiem popier....? Co to w ogóle za dylemat? Chcecie dyskutować o tym czy ktoś się zaszczepił czy nie i to sprawdzać? Na jakiej podstawie? Czego chcecie uczyć wasze dzieci ? Faszyzmu??? Ludzie opamietajcie się

(, #IP db30a94cb9) Odpowiedz

Wykluczmy niezaszczepionych z płacenia podatków??!!

nie zaszczepieni (, #IP 0d0bcca053) Odpowiedz

Nie zaszczepieni powinni płacić 100% zaliczenie na covit, chcą chorować niech chorują, pozostałe leczenie w ramach NFZ

(, #IP 395c29f0fd) Odpowiedz

Jesteś debilem

do 18 (, #IP ccc567b15c) Odpowiedz

No to znowu Państwo się wyklucza. Nauka obowiązkowa do 18 lat ale może Państwo ograniczyć sie okazuje. Co za tym idzie Państwo nie wywiąże się znowu z obowiązku edukacji dzieci jak należy - tylko pozew zbiorowy wysłać. Ostatnio Pan Morawiecki mówił że Konstytucja jest najważniejsza i co???