KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Dodano:
garwolin - Trwa nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.


Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:
    • 5 tys. zł (do 30 osób),
    • 6 tys. zł (od 31 do 75),
    • 7 tys. zł (ponad 75).
      
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

REKLAMA:


Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
    1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
    2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
    3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
    4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
    5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
    6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
    7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.
Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

LICZYDłO (, #IP 6843358ef7) Odpowiedz

Za każdego Członka w KGW płci męskiej liczą x 2. Mała rzecz a statystyka podbita i prężny argument w składanych wnioskach.