Ciekawe tematy z Garwolina

Szybciej do Krakowa: Postęp prac na odcinku Moczydło - Miechów

Dodano:
garwolin - Szybciej do Krakowa: Postęp prac na odcinku Moczydło - Miechów

Na odcinku S7 od granicy woj. małopolskiego i świętokrzyskim do Miechowa zaawansowanie wszystkich prac wynosi teraz 31 proc.


- Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego kraju. Już wkrótce dostępność komunikacyjna terenów, przez które przebiega ta trasa, znacząco się poprawi -
mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ścieralna tuż, tuż...
Od granicy województw małopolskiego i świętokrzyskiego, na odcinku 2,5 km, droga ekspresowa S7 ma już nawierzchnię. Została do położenia tylko ostatnia jej warstwa, czyli ścieralna. Węzeł Miechów ukończono w 80 proc. Na różnych etapach są prace mostowe (w zależności od lokalizacji obiektu). Zaawansowanie całkowite budowy wynosi 31 proc., po roku od wbicia pierwszej łopaty (nie wliczając okresu zimowego).

Obiekty mocno zaawansowane
Na różnym etapie zaawansowania jest budowa obiektów inżynierskich. Niektóre są ukończone całkowicie, np. dwa przejścia dla zwierząt w Moczydle. Na innych prace są bardzo zaawansowane, np. przejście dla zwierząt w miejscowości Bukowska Wola wykonane jest w 99 proc., a wiadukty drogowe w miejscowościach Brzuchania i Bukowska Wola w 90 proc. Są też takie obiekty, gdzie powstają fundamenty lub podpory, czy jak w przypadku wiaduktu w Giebułtowie powstają wykopy na fundamenty.

Przy estakadzie nad drogą powiatową w miejscowości Małoszów zabetonowano wszystkie podpory nitki prawej i 80 proc. nitki lewej. Zbudowano też stanowisko do nasuwania przęseł oraz wytwórnię belek przęsłowych umieszczoną przed stanowiskiem do nasuwania. Trwają przygotowania przed pierwszym betonowaniem przęsła i jego nasuwaniem na podpory.

Na budowie wiaduktu w ciągu drogi dojazdowej, nad S7 w Książu Wielkim, wykonywane jest zbrojenie podpór skrajnych, zabetonowano fundamenty pod podpory. Konstrukcja ramowa wiaduktu w ciągu S7, nad drogą powiatową relacji Książ Wielki - Zaryszyn - Nawarzyce, jest zabetonowana w 2/3. Środkowy element ramy ma gotowe zbrojenie i czeka na betonowanie.
Do tej pory zużyto 2 067 893 kg stali zbrojeniowej oraz 16 128 m3 betonu
W ramach prac ziemnych wykonywane są wykopy i nasypy. Do tej pory wykopano ok. 3 mln 300 tys. ton materiału ziemnego, co stanowi ok. 60 proc. całkowitej ilości materiału do uzyskania. Z uzyskanego w ten sposób materiału powstają nasypy. Na ok. 2-kilometrowym odcinku S7, przy węźle Miechów, gotowy jest nie tylko nasyp, ale także podbudowa i warstwa wiążąca nawierzchni.

Zakres inwestycji 
W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło - węzeł Miechów, o długości 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe (Książ i Miechów), 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej, a także dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów oraz MOP Tochołów. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg i powstanie 15 km nowych dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Wybudowany zostanie system odwodnienia drogowego składający się z kanalizacji, podczyszczalni i 22 zbiorników retencyjno-infiltrujących.

Kalendarium 
15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania
29 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID
10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej
28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID
4 września 2019 r. - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE
30 września 2019 r. - uzyskanie decyzji ZRID
18 lutego 2020 r. - otwarcie ofert
17 marca 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
16 kwietnia 2020 r. - podpisanie umowy na kontynuację projektowania i budowę
2020 - 2023 - lata realizacji inwestycji

REKLAMA:


S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do Krakowa
W 2010 r. oddany został do ruchu pierwszy odcinek S7 od węzła A4 Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz, o długości 2,7 km. Był to jednocześnie początek tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa.
Siedem lat później oddany został do użytku 4,5-kilometrowy odcinek S7 od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta, z 700-metrowym mostem na Wiśle. Na północ od Krakowa, pierwszym oddanym do ruchu, 4 października 2021 r., był ponad 13-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Szczepanowice i Widoma. W trakcie realizacji są kolejne:
Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km,
Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km,
Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km.

Miechów - Szczepanowice
Umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice podpisana została 5 lutego 2021 r. Koszt prac wyniesie ponad 162 mln zł. Trwają prace projektowe.
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,3 km pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta)
26 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na tym odcinku. 2 stycznia 2020 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a decyzja przekazana została GDDKiA przez Wojewodę 20 lipca 2020 r.
4 grudnia 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) w związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma - Kraków.
Od przekazania placu budowy do grudnia 2020 r. na odcinku od Widomej do węzła Kraków Nowa Huta wykonawca nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze. Wycinano drzewa, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy, wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu. Kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.
Niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych GDDKiA wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego UE. Miało to miejsce 23 grudnia 2020 r. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeden z wykonawców odwołał się od tego wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). KIO odrzuciła odwołanie i 15 lipca 2021 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą, konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź. Koszt prac wyniesie prawie 1,55 mld zł. Zadaniem wykonawcy jest kontynuacja projektowania i budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą.
Oprócz optymalizacji projektu budowlanego i dostosowania go do obowiązujących przepisów prowadzone są prace w terenie, w tym m.in. archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, karczowanie drzew, zdejmowanie warstwy gleby, ulepszanie podłoża drogi technologicznej.

Blisko 56-kilometrowy odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa stanowił będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Przewidziano osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice, węzeł zespolony Kraków Grębałów.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.